Projelerimiz

-A +A

Hayvan Biyoteknolojisi

Tıbbi Biyoteknolojiler

 • COVID 19 (2020-2021)
   
 • Kanser Tedavisine Yönelik Monoklonal Antikor (Cetuximab) Etken Maddeli Biyobenzer İlacın Cho Hücre Hattında Geliştirilme ve Üretimi Projesi (2020-2021)
   
 • MAM - COVID-19 ve Cd19 Hedefli Car-T Hücre Tedavi Sistemi Geliştirilmesi (2020-2022)
   
 • Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı İle Fonksiyonel Canlı Biyomürekep ve Kişiye Özel Yara Örtüsü Üretimi (2020-2022)
   
 • Solid Tümörlere Yönelik Ftalosiyanin Tabanlı Yönlendirilmiş Teranostik Moleküllerin Geliştirilmesi (2017-2021)
   
 • Kolon Kanseri Tedavisinde Hedeflendirilmiş Gen ve İlaç Taşıyıcısı Yeni Dendritik Nanoyapıların Geliştirilmesi (2019-2022)
   
 • ICGEB - Cetuximab-Mediated Molecular Targeted Therapy Through Nanoceiia (2019-2021)
   
 • Medikal Biyoteknoloji Araştirma Merkezi Altyapı Kurulumu Projesi (2016-2021)
   
 • Kanama Durdurucu Ürünler ve Doku Yapıştırıcı Ürünlerin Geliştirilmesi (2020-2021)
   
 • UV Dezenfeksiyon Cihaz Ve Sistemleri Geliştirilmesi (2020-2021)
   
 • MAM-Kemik Tedavisi İçin Hücresel Tedavi Temelli Doku Mühendisliği Stratejileri (2018-2020)
   
 • MAM-İlaç Taraması İçin Üç Boyutlu Akciğer Kanseri Speroid Modeli Geliştirilmesi (2018-2020)
   
 • MAM-Akciğer Kanserinde Lyn Tirosin Kinazın Potansiyel Katalitik Özelliği Bulunmayan Düzenleyicileri Olarak Yeni Terapötik Hücre Penetran Peptidlerin Belirlenmesi (2018-2020)
   
 • Glioblastoma Multiforme İçin Ekstrasellüler Vezikül/Serum Tabanlı Tümör Biyomarker Tarama Çalışmaları (2017-2019)
 • Tersine Genetik Ve Sentetik Biyoloji Yöntemleri Kullanılarak Hücre Temelli Influenza Prototip Aşı Geliştirilmesi (2015-2018)

 • Biyobelirteç Temelli Akciğer Kanseri Erken Tanı Ve Tarama Sistemi Geliştirilmesi (AKMARK) (2015-2018)
 • ​İnsana Uyumlu Anti Anjiogenik Rekombinant Antikor Yapılarının Nude Fare Tümör Modelinde Tümör Baskılayıcı Etkilerinin İncelenmesi (DAKİNAT 2) (2015-2016)
   
 • Kanser Tedavisinde Kullanılmak üzere Yerli Biyoteknolojik İlaç Geliştirilmesi ve Üretilmesi (2014-2019)
   
 • Kanama Durdurucu (Hemostatik) Özellikte Biyomalzemelerin Üretim ve Uygulama Çalışmaları (2014-2015)
   
 • Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması (2013 – 2014)
   
 • Tümör damarlanmasını durdurmaya yönelik (antianjiogenik) insansı antikorların geliştirilmesi (DAKİNAT) (2011 – 2014)
   
 • Aşı - Antikor Kompleksi ile Yüklenen Farklı Alt Tipteki Dentritik Hücrelerin Transgenik HBV Farelerdeki Teröpatik Etkilerinin Araştırılması (2011 – 2012)
   
 • Hepatit B Aşısı Geliştirme ve Hepatit B Aşılarının Etkinliğini Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar (2010 – 2011)
   
 • Yeni Oligoelektrolit Temelli Nano Taşıyıcıların Hedefli İlaç ve Gen Salım Amacıyla Moleküler Tasarım ve Hücre Çalışmaları (2010 – 2012)
   
 • Terapötik İmmünizasyonların HBV Antijenlerine Toleransın Geliştiği Bir Ortamda Hücresel Cevaba Olan Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi (TARAL  1001) (2009 – 2013)
   
 • Inhibition of Recurrence of Craniopharyngiomas by the Controlled Release of Imatinib from Microspheres Composed of Poly (lactic - co - glycolic) Acid Copolymers (PLGA) (2008 – 2011)
   
 • Fighting Aneurysmal Diseases (2008 – 2012)
   
 • Proteom Araştırma Merkezi Projesi  (2008 – 2010)
   
 • İmatinib İçeren Biyobozunur Poli(Laktik - Glikolik Asit) Kopolimeri (PLGA) Mikrokürelerin Kraniofarengiomlarda Nüksü Engelleyebilirliğinin Araştırılması (2008 – 2010)
   
 • VEGF/VEGFR - 2 Etkileşimini Engelleyen İki Rekombinant Antikorun (kdr1.3 ve kdr2.6) Karakterizasyonu (2008 – 2009)
   
 • Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması - 1 (TÜRKHAYGEN - 1) (2007 – 2011)
   
 • Non – Viral Gen Tedavisi Amaçlı Yeni Organik Supramoleküler Nanotüp Vektörler (2007 – 2009)
   
 • Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2001 – 2006)
   
 • İşlevsel Genomik Alanında TÜBİTAK GMBE’nin Bilimsel ve Teknik Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi (2006 – 2009)
   
 • Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2001 -  2006)
   
 • The Use of Biopolymers in the Development of an"Artificial Liver" for Utilization in Liver Failure (2001 -  2006)
   
 • Hepatit B Virüsüne Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarında  Anti - idiyotip Antikorların Kullanılması (2002 – 2004)
   
 • Ticari Alüminyum - HBV Aşılarının Bağışıklamadaki Etkinliğinin Monoklonal Antikorlar ile Artırılması (1999 – 2000)
   
 • Protein ve Biyomembranların Yapı ve Dinamiklerinin 3 - Hidroksiflavon Temelli Flüoresans Problar ile İncelenmesi (2002 – 2005)
   
 • Yeni Oldukça Hidrofobik ve Foto - Kararlılığa Sahip 3 - Hidroksiflavonların Sentezi ve Özellikleri ve bu Probların Biyomembran Çalışmalarında Uygulamaları (2004 – 2006)
   
 • Characterization of The Serum Albumin Binding Sites by Investigating Their Interaction with  3 - Hydroxyflavone Dyes  (2001 – 2003)
   
 • Block Copolymers Synthesis, Polymer Gels and Networks on Their Basis, and Their Use As Emulsifiers or Controlled Release Formulations (1998 – 2000)
   
 • Degradable Multicomponent Polymer Systems (2000 – 2003)
   

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknolojiler

 • Unlu Mamül Sektörüne Yönelik Endüstriyel Enzime Ait Ekonomik Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi / İyileştirilmesi (Un-En) (2016-2019)

 • Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi (2013 – 2016)
   
 • Biowaste4SP-  Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries (2012 – 2015)
   
 • Biyolojik Yöntemle Kömürün Gazlaştırılması ve Hümik Asit (2011 – 2013)
   
 • Biyoteknolojik Uygulamalarda Doğal Ürün Kaynağı Ekstremofiller: Mühendislik Prensipleri ile Ozmoregülasyon Stratejilerinin İncelenmesi (2011 – 2012)
   
 • Soğuk ve Sıcaklık Stresinin Rhodobacter capsulatus Bakterisinde Hidrojen Üretim Metabolizması Üzerine Etkileri (2009 – 2011)
   
 • Biyolojik Yolla Kömürden Humik Asit Üretim Ön Çalışması (2009 – 2010)
   
 • Türkiye’de Enzim Endüstrisine Yönelik Mikroorganizma Kaynak Merkezi Altyapısının Oluşturulması (2007 – 2009)
   
 • Akaryakıtlar için Ulusal Marker Sistemi Projesi (2007 – 2008)
   
 • Stability, Comformational Characterızation and Biocatalytic Applications of Native and Modified  Alkaline Proteases Purified from Alkaliphilic Bacillus Strains (2006 – 2008)
   
 • Model Bakterilerde Sitokrom cbb3 Oksidaz Genlerinin ve Yeni Tip Elektron Taşıyıcı Proteinlerin İncelenmesi (2002 – 2004)
   
 • Fungal Enzymes on the Production of Whitelined Chipboard: Technological and Economical Implications (2003 – 2005)
   
 • The Screening and Developing of Industrial Important Protein Producer Bacteria from Local Ecosystem (2002- 2004)
   
 • Novel Electron Carriers in Rhodobacter Species  (Rhodobacter Türlerinde Yeni Tip Elektron Taşıyıcılar (…. – 2003)
   

Bitki Biyoteknolojisi

 • Haşhaş Bitkisinde Hücre Süspansiyon Kültürü İle Tebain Üretimi (2017-2019)

 • Zeytin Bitkisinde (Olea Europaea L.) Kuraklik Stresi Yanitinda Epigenetik Regülasyon (2018-2021)

 • MAM-CRISPR/CAS9 Teknolojisi İle Tetrahidrokannabinol (THC/Esrar) İçeriği Sınırlandırılmış Kenevir Bitkisi Geliştirilmesi (2019-2021)

 • Böceklere Dayanıklı Transgenik Mısır Bitkilerinin Geliştirilmesi (2010 – 2015)
   
 • Prepatory Steps Towards a GMO Research - ERA – NET (2013 – 2015)
   
 • Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması (2010 – 2014)
   
 • Buğdayda Kuraklıkla İlgili Genlerin İşlevsel Karakterizasyonu ve Mikroarray Analizi (ICGEB) (2010 – 2013)
   
 • Investigation of Possible Uses of Some national rose varieties for landscape and Industrial Purposes (Medical, Cosmetic and Food Sector) (SAN-TEZ)
   
 • Buğdayda Sarı Pas Hastalığı Dayanıklılık Mekanizmasının Yeni Nesil İki Boyutlu Sıvı Kromatografi Sistemi Kullanılarak Proteom Düzeyinde İncelenmesi (2009 – 2013).
   
 • Kışlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)'da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi (2006 – 2011)
   
 • Bitki, Alg ve Mikroorganizmalar Kullanılarak, Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Alanları İyileştirilmesinin Araştırılması (2006 – 2010)
   
 • Sürdürülebilir Toprak Kullanımı ve Gıda Güvenliğini Artırmak İçin Fitoteknolojiler (COST 859, 2005 – 2010)
   
 • Aegilops tauschii’de Tuz Stresine Dayanıklılığı Sağlayacak Yeni Gen Kaynaklarının Belirlenmesi ve Fizyolojik, Moleküler Karakterizasyonu (2005 – 2008)
   
 • Buğdayda kuraklık ve Absisik Asitten Sorumlu Genlerin mRNA Farklılık  Gösterim Tekniğiyle Belirlenmesi
   
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ağır Metal Akümülatör Bitkilerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
   
 • Kâğıtlık Hammadde Nitelikleri Biyogenetik Olarak Geliştirilmiş Kavak Klonlarının Etüd ve Araştırılması II (1999 – 2001)
   
 • Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık  Kazandırılması (1999 – 2001)
   
 • EUREKA  -  1322 Cereal Stresstol Projesi- Buğday ve Arpada Abiyotik Stres Toleransı (1998 – 2001)
   
 • Hızlı Büyüyen Orman Ağaçlarının Mikroçoğaltımı: Paulownia elongata’nın Endüstriyel Amaçlar için Mikro üretim Sistemlerinin Kurulması (1998 – 1999)
   
 • Development of Genetically Qualified Poplar Clones for Paper and Pulp Industries II (1999 – 2001)
   
 • Pamukta kuraklık ve yüksek sıcaklığa karşı anlatım yapan genlerin tespit edilmesi ve bu streslere dirençli çeşitlerin geliştirilmesi (DPT)