Projelerimiz

-A +A

Hayvan Biyoteknolojisi

Tıbbi Biyoteknolojiler

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknolojiler

 • Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi (2013 – 2016)
   
 • Biowaste4SP-  Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries (2012 – 2015)
   
 • Biyolojik Yöntemle Kömürün Gazlaştırılması ve Hümik Asit (2011 – 2013)
   
 • Biyoteknolojik Uygulamalarda Doğal Ürün Kaynağı Ekstremofiller: Mühendislik Prensipleri ile Ozmoregülasyon Stratejilerinin İncelenmesi (2011 – 2012)
   
 • Soğuk ve Sıcaklık Stresinin Rhodobacter capsulatus Bakterisinde Hidrojen Üretim Metabolizması Üzerine Etkileri (2009 – 2011)
   
 • Biyolojik Yolla Kömürden Humik Asit Üretim Ön Çalışması (2009 – 2010)
   
 • Türkiye’de Enzim Endüstrisine Yönelik Mikroorganizma Kaynak Merkezi Altyapısının Oluşturulması (2007 – 2009)
   
 • Akaryakıtlar için Ulusal Marker Sistemi Projesi (2007 – 2008)
   
 • Stability, Comformational Characterızation and Biocatalytic Applications of Native and Modified  Alkaline Proteases Purified from Alkaliphilic Bacillus Strains (2006 – 2008)
   
 • Model Bakterilerde Sitokrom cbb3 Oksidaz Genlerinin ve Yeni Tip Elektron Taşıyıcı Proteinlerin İncelenmesi (2002 – 2004)
   
 • Fungal Enzymes on the Production of Whitelined Chipboard: Technological and Economical Implications (2003 – 2005)
   
 • The Screening and Developing of Industrial Important Protein Producer Bacteria from Local Ecosystem (2002- 2004)
   
 • Novel Electron Carriers in Rhodobacter Species  (Rhodobacter Türlerinde Yeni Tip Elektron Taşıyıcılar (…. – 2003)
   

Bitki Biyoteknolojisi

 • Böceklere Dayanıklı Transgenik Mısır Bitkilerinin Geliştirilmesi (2010 – 2015)
   
 • Prepatory Steps Towards a GMO Research - ERA – NET (2013 – 2015)
   
 • Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması (2010 – 2014)
   
 • Buğdayda Kuraklıkla İlgili Genlerin İşlevsel Karakterizasyonu ve Mikroarray Analizi (ICGEB) (2010 – 2013)
   
 • Investigation of Possible Uses of Some national rose varieties for landscape and Industrial Purposes (Medical, Cosmetic and Food Sector) (SAN-TEZ)
   
 • Buğdayda Sarı Pas Hastalığı Dayanıklılık Mekanizmasının Yeni Nesil İki Boyutlu Sıvı Kromatografi Sistemi Kullanılarak Proteom Düzeyinde İncelenmesi (2009 – 2013).
   
 • Kışlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)'da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi (2006 – 2011)
   
 • Bitki, Alg ve Mikroorganizmalar Kullanılarak, Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Alanları İyileştirilmesinin Araştırılması (2006 – 2010)
   
 • Sürdürülebilir Toprak Kullanımı ve Gıda Güvenliğini Artırmak İçin Fitoteknolojiler (COST 859, 2005 – 2010)
   
 • Aegilops tauschii’de Tuz Stresine Dayanıklılığı Sağlayacak Yeni Gen Kaynaklarının Belirlenmesi ve Fizyolojik, Moleküler Karakterizasyonu (2005 – 2008)
   
 • Buğdayda kuraklık ve Absisik Asitten Sorumlu Genlerin mRNA Farklılık  Gösterim Tekniğiyle Belirlenmesi
   
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ağır Metal Akümülatör Bitkilerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
   
 • Kâğıtlık Hammadde Nitelikleri Biyogenetik Olarak Geliştirilmiş Kavak Klonlarının Etüd ve Araştırılması II (1999 – 2001)
   
 • Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık  Kazandırılması (1999 – 2001)
   
 • EUREKA  -  1322 Cereal Stresstol Projesi- Buğday ve Arpada Abiyotik Stres Toleransı (1998 – 2001)
   
 • Hızlı Büyüyen Orman Ağaçlarının Mikroçoğaltımı: Paulownia elongata’nın Endüstriyel Amaçlar için Mikro üretim Sistemlerinin Kurulması (1998 – 1999)
   
 • Development of Genetically Qualified Poplar Clones for Paper and Pulp Industries II (1999 – 2001)
   
 • Pamukta kuraklık ve yüksek sıcaklığa karşı anlatım yapan genlerin tespit edilmesi ve bu streslere dirençli çeşitlerin geliştirilmesi (DPT)