MONOKLONAL ANTİKORLAR

-A +A

İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI  (1mg)

 

GEN65

Transferin

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN66

Progesteron

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)

 

GEN68

E.amylovora

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN70

V.dahliae

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)

 

GEN72

Hepatit B virüsü (s antijeni)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN73

Hepatit B virüsü (c antijeni)                                                                                                

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN75

Hepatit B virüsü (e antijeni)                                                                                                 

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN215

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  D12E2 (IgA isotype)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN216

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  8G8 (IgG isotype)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN245

Anti-Sars-CoV-2 S1/RBD , (Monoklonal antikor) 100 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN246

Anti-Sars-CoV-2 S1, (Monoklonal antikor) 100 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN247

Anti-Sars-CoV-2 NP, (Monoklonal antikor) 100 mikrog,

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN248

Anti-Trypsin 1 (IRT1, Monoklonal antikor) , 50 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

 

GEN241

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Nukleokapsid (NP) protein (his-tag, E. coli) 1 mg

3.500 TL

 

GEN242

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) protein (histag,E. coli) 1 mg

3.500 TL

 

GEN243

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Nukleokapsid (NP) protein (his-tag, E. coli)500 mikrog

2.000 TL

 

GEN244

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) protein (histag,E. coli) 500 mikrog

2.000 TL

 

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

 

GEN76

Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)

    1.200 TL

 

GEN77

ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

GEN78

Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

2.000 TL

 

GEN79

Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

2.500 TL

 

GEN80

Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)

850 TL

 

İMMÜNOLOJİK HÜCRE ÇALIŞMALARI

 

GEN234

FACS Canto II kullanılarak hücre fenotipik karakterisazyonu ve analizi 1

725 TL/saat

 

GEN235

FACS Aria Fusion kullanılarak hücre saflaştırma (gerekirse ileri hücre fenotipik karakterizasyonu)1

1.000 TL/saat

 

Açıklama:

 

1 Hücre hazırlığı ve reaktifler(antibody,viability marker,vs.) hizmet alımını isteyen kişi veya kuruluşlara aittir.

 Not: FACSCanto II hücre sınıflandırma analizörü, 8 floresan parametresini tespit etmek için 3 lazer ile yapılandırılmıştır. FACSAria Fusion cell sorter cihazı , 18 floresan parametresi okuma özelliği ile isteğe bağlı aseptik şekilde 4 yollu hücre saflaştırma için 4+1 (nUV) lazer sistemi ile donatılmıştır. Enstitümüz FACS cihazlarının kullanımı ve veri analizi (Facs Diva ve Flowjo yazılımı) değerlendirme konusunda eğitim ve destek sunmaktadır.

 

                 
                           

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)

GEN82

Zigot

95 TL

GEN83

Morula ve diğer safhadaki embriyolar

120 TL

GEN84

Dondurulmuş fare embriyonik fibroblast satışı- 1 şişe (2.106 / ml)

1.500 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir.

GEN85

Besiyerlerin ozmotik basınçlarının ölçülmesi- 1 Örnek

100 TL

GEN86

Besiyerlerinin fare embriyoları ile toksisite testlerinin yapılması (Fare emnriyo testi (MEA))

Her bir numune için

4.500 TL

GEN87

Doku ve hücrelerde UV invert mikroskop altında immünofloresans inceleme- 1 Preparat

50 TL

GEN219

Oosit satışı

110 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.

GEN220

Histopatolojik İnceleme ( 1 örnek)

  130 TL

GEN251

Osteokonduktivite Testi

5000 TL

TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ

GEN162

Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)

3.500 TL

GEN163

Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))

11.500 TL

GEN164

İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)

4.250 TL

GEN165

Akut Sistemik  Toksisite Testi (ISO 10993-11)

4.500 TL

Not: Subakut veya diğer sistemik toksisite testlerinin istenmediği durumlarda bu testin fiyatı 6000 TL olarak uygulanır.

GEN166

Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)

 8.000 TL

GEN167

Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))

15.000 TL

GEN169

İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)

6.000 TL

SUYLA TEMAS EDEN METALİK OLMAYAN  BS 6920-2.5 STANDARTI KAPSAMINDAKİ TESTLER

GEN236

Sitotoksisite (Tek Sıcaklıkta Yapılan Testler)

4.500 TL

GEN237

Sitotoksisite (İki Sıcaklıkta Yapılan Testler)

5.900 TL

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ

GEN184

Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)

5.000 TL

GEN194

In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi(OECD TG 439)

25.000 TL

GEN195

In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)

25.000 TL

GEN 197

İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)

7.500 TL

GEN 201

Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)

5.000 TL

GEN 202

Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)

30.000 TL

GEN 203

Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi

10.000 TL

OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test Guidelines (Test Klavuzları)

 1In vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay’ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile başvurulması durumunda uygulanabilmektedir.

“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

 

Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:

  1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
  2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
  3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
  4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
  5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.