Tanı Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Araştırma Alanları

  • Hücre kültür sistemleri,
  • Monoklonal ve poliklonal antikorların elde edilmesi ve karakterizasyonu,
  • Protein /antikor saflaştırma yöntemleri,
  • ELISA sistemleri,
  • Antikorların çeşitli enzimlerle işaretlenmesi,
  • Antikor/ antijen temelli teşhis kitlerinin geliştirilmesi,
  • Anti – idiotip antikorların hazırlanması

Tanı Teknolojileri Laboratuvarında hücre kültür teknikleriyle, tanı amaçlı kullanılmak üzere çeşitli antijenlere (insan, hayvan ve bitki patojenleri) karşı yüksek etkinlik ve özgünlüğe sahip Monoklonal antikorlar üretilmektedir. Projeler kapsamında günümüze kadar, Monoklonal antikor üreten çok sayıda hibridoma hücresi geliştirilmiş ve ELISA yöntemine dayalı prototip immün tanı kiti örnekleri hazırlanmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı uygulamaya yönelik olarak endüstrinin kullanımına sunulmuştur. Tanı Teknolojileri Laboratuvarı ortak projeler kapsamında ülkemizdeki farklı kurum ve kuruluşların yararına sunmak üzere; istenilen antijene özgü Monoklonal ve poliklonal antikor geliştirilmesi, antikor ve antijenlerin çeşitli enzimler (alkalen fosfataz, horseradish peroksidaz) ve biotin ile işaretlenmesi, antikorların saflaştırılması, immunolojik tanı kitlerinin geliştirilmesi, çeşitli proteinlerin kromatografik yöntemlerle saflaştırılması, hücrelerin serum içermeyen farklı kültür koşullarına adaptasyonu konularında hizmetler sunmaktadır.