Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

-A +A

ARAŞTIRMA ALANLARI 

  • İnsan hücre kültürü
  • Damar Biyolojisi
  • Kalp damar hastalıkları
  • Anevrizma gelişiminde rol oynayan moleküler yolakların incelenmesi
  • İnsan hastalıkları ile ilişkili genomik ve proteomik çalışmaları
  • Doku Mühendisliği
  • Hayvan testlerine alternatif metotların geliştirilmesi

Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı sahip olduğu ileri teknolojik alt yapı ve araştırmacı kadrosu ile alanında öncü Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Laboratuvar ayrıca sahip olduğu bilgi birikimini ve teknolojiyi kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparak da değerlendirmektedir.  Grubumuz son yıllarda ağırlıklı olarak anevrizmal hastalıkların etyolojisi ve patogenezi üzerine çalışmalarını 7. Çerçeve Projesi kapsamında yürütmektedir. Ancak son on yıl içerisinde anti-anjiyogenik antikanser uygulamaları, biyobozunur biyomateryaller içerisine hapsedilmiş moleküllerin damarlanma üzerine etkisi üzerine yapılan çalışmalar başarı ile yürütülmüştür. “Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi” adlı proje, Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG) tarafından 2001- 2006 yılları arasında desteklenmiş ve başarı ile tamamlanmıştır. Proje, 2007 yılında “MAM Başarı Ödülü”nü almıştır. Bu projede, damarlanmayı engellemek amacıyla, damarı oluşturan endotel hücrelerinin proliferasyon ve migrasyon işlevlerini kontrol eden büyüme faktörü olan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve bunun endotel hücrelerinin yüzeyinde yer alan reseptörüne karşı (VEGFR-2) blokan monoklonal ve rekombinant antikorlar geliştirilmesi amaçlanmıştır.