Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

  • Test amacı ile gönderilecek tüm malzemeler orijinal ambalajında yada akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
  • Enzim aktivite testleri için gönderilecek numuneler, aktivite kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde paketlenmiş olarak

ulaştırılmalıdır.

 • Gönderilecek numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir.
 • Örnek kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu, örnekleme tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.
 • Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise, mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez. Eğer kurum kabul ederse, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile örnek kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından numune gönderilmesi durumunda numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir. Eğer talep yazısında numuneyi getiren kişi için isim verilmişse yazıdaki kişiyle getiren kişinin aynı olup olmadığı kimlik kontrolü yapılarak tespit edilir. İsimlerde farklılık varsa numune teslim alınmaz.
 • Gümrük numuneleri teslim alınırken Antrepo Beyannamesi (numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren

gümrük beyannamesidir) numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

 • Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal / fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenir gibi) ihtiva eden numuneler de etiketlerde belirtilmelidir.
 • Fare ve sıçan satışlarında etik kurul raporu istenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Analize gönderilen tüm örnekler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.
 • Analize gönderilen protein örnekleri soğukta (+4°C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Proteinin beklenen büyüklüğü (kDa) dilekçede belirtilmelidir.
 • Elektroforez sırasında markır yüklenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilmelidir.
 • Western blot için gelen örneklere ait birincil antikorlar (monoklonal, poliklonal) soğukta (+4°C yada -20°C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Western blotlamada tercih edilen membran tipi belirtilmelidir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

Bilgi İçin

E-posta: gen.analiz@ tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 95

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.;

Laboratuvar Hayvanı Satışları ve Uygulamaları

C57BL / 6J   FARE

GEN1

Erkek/dişi

75 TL

GEN3

Gebe dişi

160 TL

GEN5

Damızlık

175 TL

GEN6

Vazektomize erkek

160 TL

BALB/c  

GEN7

Erkek/dişi

55 TL

GEN9

Gebe dişi

75 TL

GEN11

Damızlık

75 TL

GEN12

Vazektomize erkek

150 TL

FVB/N FARE, BALB/cJ FARE, 129 Sv  FARE, C3H/He  FARE

GEN25

Erkek/dişi

75 TL

GEN27

Gebe dişi

110 TL

GEN29

Damızlık

90 TL

GEN30

Vazektomize erkek

      140 TL

Neo (Tg)   TRANGENİK FARE

GEN37

Erkek/dişi

120 TL

GEN39

Gebe dişi

155 TL

GEN41

Damızlık

155 TL

GEN42

Vazektomize erkek

220 TL

SPRAGUE DAWLEY SIÇAN

GEN49

Erkek/dişi

70 TL

COPENHAGEN SIÇAN

GEN180

Dişi

130 TL

GEN181

Damızlık

140 TL

HBV TRANSGENİK FARE

GEN51

Hepatit B transgenik fare (Hemizigot)/Erkek/dişi

600 TL

ANTİFRİZ PROTEİN (AFP) TRANSGENİK  FARE

GEN175

AFP transgenik fare/dişi 

600 TL

İNTERFERON-GAMMA (IFN) TRANGENİK FARE

GEN177

IFN transgenik fare/diş

600 TL

FARELERİN İMMÜNİZASYONU

GEN53

İmmünizasyon/fare

240 TL

GEN155

Farelerin antikor yanıtının kontrol edilmesi (ELISA)

900 TL

LABORATUVAR HAYVANI BAKIMI

GEN54

Fare bakım bedeli (10 adet)/ aylık

400 TL

GEN55

Sıçan bakım bedeli (10 adet)/ aylık

500 TL

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Başvuru sırasında deney faresi kodunun (GEN…) yanı sıra talep edilen fare ırk ve tercih edilen cinsiyet bilgileri belirtilmelidir.

 • Yerel hayvan deneyleri etik kurul başvuru(HADYEK) tam metini ve onay  istenmektedir.
 • Nakli yapılacak kurumun ‘’ deney hayvanı kullanıcı kuruluşlara mahsus çalışma izini’’  fotokopisi istenmektedir.
 • Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin temini (taşıyıcı kafes gibi)alıcıya aittir.
 • 30 adetin üzerindeki siparişler en az 3 ay öncesinden bildirilmelidir.
Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Antikorlar ve Hücre Çalışmaları

Protein Çalışmaları

Monoklonal Antikorlar

İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI  (1mg)

 

GEN65

Transferin

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN66

Progesteron

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)

 

GEN68

E.amylovora

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN70

V.dahliae

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)

 

GEN72

Hepatit B virüsü (s antijeni)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN73

Hepatit B virüsü (c antijeni)                                                                                                

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN75

Hepatit B virüsü (e antijeni)                                                                                                 

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN215

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  D12E2 (IgA isotype)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN216

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  8G8 (IgG isotype)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN245

Anti-Sars-CoV-2 S1/RBD , (Monoklonal antikor) 100 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN246

Anti-Sars-CoV-2 S1, (Monoklonal antikor) 100 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN247

Anti-Sars-CoV-2 NP, (Monoklonal antikor) 100 mikrog,

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN248

Anti-Trypsin 1 (IRT1, Monoklonal antikor) , 50 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

 

GEN241

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Nukleokapsid (NP) protein (his-tag, E. coli) 1 mg

3.500 TL

 

GEN242

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) protein (histag,E. coli) 1 mg

3.500 TL

 

GEN243

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Nukleokapsid (NP) protein (his-tag, E. coli)500 mikrog

2.000 TL

 

GEN244

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) protein (histag,E. coli) 500 mikrog

2.000 TL

 

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

 

GEN76

Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)

    1.200 TL

 

GEN77

ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

GEN78

Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

2.000 TL

 

GEN79

Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

2.500 TL

 

GEN80

Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)

850 TL

 

İMMÜNOLOJİK HÜCRE ÇALIŞMALARI

 

GEN234

FACS Canto II kullanılarak hücre fenotipik karakterisazyonu ve analizi 1

725 TL/saat

 

GEN235

FACS Aria Fusion kullanılarak hücre saflaştırma (gerekirse ileri hücre fenotipik karakterizasyonu)1

1.000 TL/saat

 

Açıklama:

 

1 Hücre hazırlığı ve reaktifler(antibody,viability marker,vs.) hizmet alımını isteyen kişi veya kuruluşlara aittir.

 Not: FACSCanto II hücre sınıflandırma analizörü, 8 floresan parametresini tespit etmek için 3 lazer ile yapılandırılmıştır. FACSAria Fusion cell sorter cihazı , 18 floresan parametresi okuma özelliği ile isteğe bağlı aseptik şekilde 4 yollu hücre saflaştırma için 4+1 (nUV) lazer sistemi ile donatılmıştır. Enstitümüz FACS cihazlarının kullanımı ve veri analizi (Facs Diva ve Flowjo yazılımı) değerlendirme konusunda eğitim ve destek sunmaktadır.

 

                 
                           

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)

GEN82

Zigot

95 TL

GEN83

Morula ve diğer safhadaki embriyolar

120 TL

GEN84

Dondurulmuş fare embriyonik fibroblast satışı- 1 şişe (2.106 / ml)

1.500 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir.

GEN85

Besiyerlerin ozmotik basınçlarının ölçülmesi- 1 Örnek

100 TL

GEN86

Besiyerlerinin fare embriyoları ile toksisite testlerinin yapılması (Fare emnriyo testi (MEA))

Her bir numune için

4.500 TL

GEN87

Doku ve hücrelerde UV invert mikroskop altında immünofloresans inceleme- 1 Preparat

50 TL

GEN219

Oosit satışı

110 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.

GEN220

Histopatolojik İnceleme ( 1 örnek)

  130 TL

GEN251

Osteokonduktivite Testi

5000 TL

TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ

GEN162

Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)

3.500 TL

GEN163

Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))

11.500 TL

GEN164

İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)

4.250 TL

GEN165

Akut Sistemik  Toksisite Testi (ISO 10993-11)

4.500 TL

Not: Subakut veya diğer sistemik toksisite testlerinin istenmediği durumlarda bu testin fiyatı 6000 TL olarak uygulanır.

GEN166

Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)

 8.000 TL

GEN167

Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))

15.000 TL

GEN169

İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)

6.000 TL

SUYLA TEMAS EDEN METALİK OLMAYAN  BS 6920-2.5 STANDARTI KAPSAMINDAKİ TESTLER

GEN236

Sitotoksisite (Tek Sıcaklıkta Yapılan Testler)

4.500 TL

GEN237

Sitotoksisite (İki Sıcaklıkta Yapılan Testler)

5.900 TL

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ

GEN184

Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)

5.000 TL

GEN194

In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi(OECD TG 439)

25.000 TL

GEN195

In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)

25.000 TL

GEN 197

İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)

7.500 TL

GEN 201

Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)

5.000 TL

GEN 202

Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)

30.000 TL

GEN 203

Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi

10.000 TL

OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test Guidelines (Test Klavuzları)

 1In vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay’ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile başvurulması durumunda uygulanabilmektedir.

“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

 

Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:

 1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
 2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
 3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
 4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
 5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.

DNA ve RNA Çalışmaları

DNA İZOLASYONU

GEN102

Bitkisel dokudan izolasyon

220 TL

GEN103

Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)

200 TL

Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.

GEN104

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu

160 TL

GEN105

Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu

160 TL

DNA MİKTAR TAYİNİ

GEN107

Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)

200 TL

GEN108

2µl örnek ile DNA miktar tayini

50 TL

GEN109

DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)

300 TL

GEN110

DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)

300 TL

DNA DİZİ ANALİZİ

GEN111

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi

215 TL

GEN111-1

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ çift yönlü dizi analizi

260 TL

GEN112

Dizi analizi (tek yön)

145 TL

GEN112-1

Dizi analizi (çift yön)

190 TL

GEN113

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi

165 TL

GEN113-1

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi, 2 primer ile çift yön okuma

240 TL

GEN185

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

MOLEKÜLERMARKÖR ÇALIŞMALARI                                                                                                

GEN239

KASP analizleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

 

RNA ÇALIŞMALARI

GEN116

RNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini /  (Çip ile) (1 örnek)

total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)

150 TL

GEN117

RNA miktar tayini

50 TL

GEN118

Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)

180 TL

YENİ NESİL DİZİLEME (ILLUMİNA) HİZMETLERİ

GEN187

Genom dizileme (whole genome)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN188

Genom dizileme (hedef bölgelerin dizilenmesi)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN189

Exome dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN190

RNA dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN191

Small RNA dizileme (RNA Seq)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN192

Metagenome

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN193

CHIP-Seq

 

Not: Talep sahiplerinin “İGBAM Deney Talep Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup başvuru dilekçesiyle birlikte iletmesi gerekmektedir. Test başvurusunun kabul edilebilmesi için gönderilen örneklerin bu formda yer alan numune kabul kriterlerini karşılaması zorunludur.

BİTKİLERE GEN AKTARIMI                                                                                                                                              

GEN121

Bitkilere Gen Aktarımı İçin Vektör Hazırlama

3.500 TL

GEN122

Agrobacterium aracılığı  ile   

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN233

Bitkilerde Kromozom Sayımı

700 TL

GEN ANLATIM ANALİZİ

GEN126

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)

150 TL

Not: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)

 GEN224

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (1-5 örnek)

170 TL

GEN225

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (6-20 örnek)

150 TL

GEN226

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (>20 örnek)

120 TL

GEN227

Örnek başına cDNA sentezi (1-5 örnek)

450 TL

GEN228

Örnek başına cDNA sentezi (6-20 örnek)

350 TL

GEN229

Örnek başına cDNA sentezi (>20 örnek)

300 TL

ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ

GEN128

Enzim Aktivite Ölçümleri (Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Fitaz, Ksilanaz, Glukanaz) 

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ

GEN146

Real-time PCR / 1 örnek

2.500  TL

GEN173

Floresans mikroskobunun kullanılması (1 saat)                                                     

1.000 TL

GEN174

Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat                                                           

400 TL

GEN238

Cihaz veya Tesis Kullanımı                           

Kullanılacak cihaz ve tesise göre fiyat belirlenir.                                                                                  

GEN156

Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı (1 saat)                                                    

120 TL

GEN157

Florasan stereo mikroskop kullanımı (1 saat)                                                    

100 TL

GEN158

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, (1 saat)                                                                                                                          

140 TL

GEN159

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,  (1 saat)                                                                                                                                        

90 TL

GEN160

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, (1 saat)                                                                                                                                      

90 TL

GEN240

Antiviral ( Sars Cov-2)   Test Hizmeti                  

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN252

SARS-CoV-2 Spike-pseudovirus Neutralization Testi

20.000 TL

GEN250

Nükleaz İçermeyen Su Kalite Testi

2.500 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Danışmanlık Hizmetleri

GEN154

Hücre kültürü tekniklerine giriş

 • Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma
 • Hücre dondurma ve çözme
 • Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Nötral Red, MTT, WST1)
 • Hücre lizatı eldesi ve saklanması
 • Hücre bankası oluşturma

Dokudan Hücre izolasyonu teknikleri

 • İnsan aort damarından eksplant yöntemi ile düz kas hücre izolasyonu  (Önemli Not: bu deney için taze doku gerektiğinden eğitim  tarihleri arasında ameliyat sonrası taze doku elde edilebilirse bu teknik uygulamalı olarak gösterilebilmektedir ancak video eşliğinde teorik bilgi verilecektir.)
 • Dokudan enzimatik yöntem ile hücre eldesi (teorik ve uygulamalı)
 • İnsan göbek kordonundan Endotel Hücresi (HUVEC) izolasyonu (video eşliğinde teorik)

İmmünohistokimya / İmmünoFloresan

 • Hücreler ile immünohistokimya ve immünofloresan deneyleri yapılabilmesi için hücrelerin camlara ekilmesi
 • Hücrelerin fiksasyon yöntemleri
 • Çalışılmak istenen proteinine uygun fiksasyon yapmak
 • İmmünohistokimya uygulamaları (camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve DAB kullanılarak boyanacaklardır.)
 • İmmünofloresan uygulamaları(camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve floresan işaretleme ile floresan mikroskobunda görüntülenerek analiz edileceklerdir.)

Western Blot

 • WB’a giriş (teorik)
 • Hücre kültüründen protein lizatı eldesi
 • Western Blot uygulaması

siRNA ile Transfeksiyon deneyi

 • Gen susturma (teorik)
 • Hücrede gen susturma
 • Susturulan genin ekspresyonunun İmmünofloresan ve real time PCR ile incelenmesi

Canlı hücre görüntülenmesi (live cell imaging)

 • Hücrede oksidatif stres oluşturularak hücrede apoptozun gerçek zamanlı olarak incelenmesi.

“Laser Capture Microdissection”  ile  dokudan tek hücre kesimi

 • Kriyostat ile donmuş dokudan kesit alınması (Teorik ve uygulamalı)
 • Laser Capture Microdissection uygulaması

Real Time (Gerçek zamanlı) PCR

 • PCR’a giriş ve gen ekspresyonu analizleri (mRNA) (teorik)
 • Hücre lizatlarından total RNA izolasyonu
 • cDNA sentezi

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • Hibridoma teknolojisi
 • Rekombinat antikor üretimi
 • Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi
 • Bitki doku kültürü
 • Enzimler
 • Biyoinformatik
 • DNA Dizi  ve Fragment analizi çalışmaları
 • Yönlendirilmiş mutagenez
 • Primer tasarımı
 • Vektöre klonlama
 • Biyopolimerler
 • Spektroskopik çalışmalar
 • Hayvan biyoteknolojisi (yardımcı üreme teknikleri, embriyo ve kök hücre uygulamaları)
 • Transgenik hayvan ve bitki üretimi, 
 • Proteomik araştırmalar, 1D ve 2D LC-MS/MS metodoloji ile protein tanımlama ve grup protein

   ekspresyon analiz çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti verilir.

 • Biyogüvenlik seviye 3 laboratuarı ve  SOP ve Dokümantasyon Eğitimleri
 • Toksikolojik Testler
 • Deney Hayvanları ile çalışmalar
 • Nükleaz su kalitesi kontrolü (nuclease free water QC)

Fiyat, hizmet türüne ve süresine göre belirlenmektedir.