İmmünogenetik Laboratuvarı

-A +A

İmmünogenetik laboratuvarı, Türkiye’de ilk faj gösterim teknolojisini (Phage display technology) kullanarak hedefe özgü rekombinant monoklonal antikor geliştiren 20 yıllık geçmişe sahip bir laboratuvardır.  Laboratuvarımızda birçok önemli projeye imza atılarak, gerek tedavi gerekse tanı amaçlı rekombinant antikor ve peptit yapıları geliştirilmektedir.  Son yıllarda, milli biyoteknolojik yeni ilaç geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda kansere tedavisinde damarlanmayı durdurma özelliği in vivo ve in vitro çalışmalarla gösterilmiş olan rekombinant antikor ve sentetik peptit yapılar elde edilmiş ve patent başvuruları yapılmıştır. Günümüzde; Kanser tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk biyobenzer ilaç molekülünü geliştirmeye yönelik çalışmalar laboratuvarımız tarafından yürütülerek, biyoteknolojik ilaç üretim ekosisteminin kurulmasına öncülük etmektedir. Bu proje ile tamamen yerli kaynaklar kullanılarak metastatik kolorektal ve baş boyun kanserli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere biyoteknolojik bir antikanser ilacın biyobenzeri üretilecektir. 

Ayrıca, "Hepatit B enfeksiyonunun tanısında serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak tanı kitlerinin geliştirilmesi" isimli proje kapsamında memeli hücrelerinde transfeksiyon yöntemiyle rekombinant HBsAg üretilmiş ve saflaştırılmıştır. Aşı çalışmaları ile ilgili yapılan bir diğer projede ise İmmünogenetik Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş Tütün Mozaik virüsüne (TMV) karşı bir rekombinant fare antikoru tütün bitkisine aktarılarak TMV’ye karşı dirençli tütün bitkisinin elde edilmiştir.

ARAŞTIRMA ALANLARI 

 • Biyoteknolojik ilaç geliştirilmesi (Biopharmaceutics)
  • Biyobenzer rekombinant antikor yapılarının geliştirilmesi ve üretilmesi
  • Memeli ve bakteri hücrelerinde rekombinant protein ve antikor üretilmesi
  • Faj gösterim “Phage display” teknolojileriyle
  • Peptit kütüphane teknolojileriyle geliştirilmesi.
  • Yönlendirilmiş immünoterapötik uygulamalar
 • Antikor Mühendisliği
  • İnsan ve insansı (Humanized) rekombinant antikor geliştirilmesi
  • Rekombinant antikorlarının geliştirilmesi (Fab, ScFv, nanobody, VH, VL)
  • Bifonksiyonel rekombinant antikor geliştirilmesi
 • Antikorların fiziko-kimyasal karakterizasyonu
 • Antikorların in vitro biyolojik aktivitelerinin tanımlanması
 • Tanı teknolojisi
  • In vitro ve in vivo uygulamalara yönelik rekombinant antikorların geliştirilmesi
  • SPR temelli biyosensör çalışmaları