Hayvan Genetiği ve Üreme Biyolojisi Laboratuvarı

-A +A

ARAŞTIRMA ALANLARI 

Grubumuz sağlık ve ekonomik sebepler nedeniyle hayvancılıkta üremenin kontrol altına alınmasını amaçlamaktır ve üreme biyoteknolojisi (embriyo üretimi; in vitro fertilizasyon (IVF), intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), kriyobiyoloji, nükleer transfer) üzerine yoğun çalışmalar sürdürmektedir. Embriyonik ve somatik hücre biyolojisi grubumuzun çalışmalar yürüttüğü bir diğer önemli alandır. Türkiye yerli evcil hayvan gen kaynaklarını koruma altına alınması için sperma, embriyo, hücre ve DNA örneklerini içeren bankaların oluşturulmasında ve muhafazasında birleştirici ve lider bir rol üstlenmiştir. Ülkemizdeki ilk hayvan genetik kaynakları bankası Enstitü bünyesinde kurulmuştur. Ayrıca, laboratuarımız ülkedeki sığır klonlanması üzerine çalışan ve gerek ülkemizde gerekse dünyada ilk kez “Boz” sığır ırkını klonlayan tek laboratuardır. “Anadolu Yerli Sığır Irklarının Klonlanması” projesi çerçevesinde laboratuarımızda üretilen klon embriyolar İstanbul ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültelerinde taşıyıcı annelere transfer edilerek bir tanesi erkek  (Efe) dört tanesi dişi  (Ece, Ecem, Nilüfer ve Kiraz)  olmak üzere beş klon buzağı başarıyla elde edilmiş ve sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürmektedirler. 

1993 - 1994 yıllarında ilk olarak transgenik fare üretimini gerçekleştiren Hayvan Genetiği ve Üreme Biyolojisi Laboratuvarı, memeli hayvanlara gen transferi tekniğini uygulayan Türkiye'deki tek laboratuvardır. Laboratuvar insan ve hayvan hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması ve/ya tedavi stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla transgenik hayvanlar üretilmekte olup, bu bağlamda T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce fare, sıçan, tavşan,  transgenik fare, üretim, kullanım ve tedarik ile yetkilendirilmiş ülkedeki tek Deney Hayvanları Ünitesi’ne sahiptir. 
Hayvan genetiği konusunda da çalışmalarda bulunan laboratuvarımızın temel çalışma alanları aşağıda verilmiştir:

  • Genetik karakterizasyon,
  • Hayvanların korunması ve yönetimi çalışmalarında genetik verilerin kullanılması,
  • Hayvanlarda ebeveyn tayini,
  • Fare ve sığır embriyolarında cinsiyet tayini,
  • Hayvan genom araştırmaları ve gen ekspresyon analizi,
  • Hayvan gen kaynaklarının tanımlanması,
  • Hayvan genomik ve proteomik çalışmalar,
  • Üreme Biyoteknolojisi,
  • Deney Hayvanları Üretimi.

Diğer taraftan tarımsal ve ekonomik öneme sahip özellikler açısından çiftlik hayvanlarının ıslahına hizmet edecek moleküler genetik teknik ve uygulamaların ortaya konmasını hedefleyen çalışmalara da grubumuzca başlanmıştır.
Hayvan Genetiği ve Üreme Biyolojisi Laboratuvarı yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda üniversite, enstitü ve bilim insanı ile yakın işbirliği içindedir. Laboratuvar uzmanları özellikle üreme biyoteknolojisi alanındaki bilgi birikimini konu ile ilgili araştırmacılara aktarmak ve alanındaki bilimsel çalışmalara öncülük yapmak amacıyla 1998 yılından beri ulusal uygulamalı eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca, son yıllarda grubumuz tarafından düzenlenen bu eğitimlerin arasına, yine uygulamalı olmak üzere moleküler genetik teknikleri ve hayvan genetiği alanında biyoinformatik uygulamaları konu alan eğitimler de eklenmiştir.