Enzim ve Mikroorganizma Moleküler Genetiği Laboratuvarı

-A +A

Enzim ve Mikroorganizma Moleküler Genetiği Laboratuvarı, ulusal ve uluslararası projeler ile endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların ve enzimlerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel enzimler incelenmekte, aktivitelerini ve dayanıklılıklarını geliştirilmesi amacıyla bu enzimleri üreten genetik olarak iyileştirilmiş mikroorganizmaların (Genetically Enhanced Microorganisms, GEM) elde edilmesi ve endüstrinin kullanımına sunulmasını hedeflenmektedir. 

Laboratuvarımızda biyoalkol ve biyodizel gibi sürdürülebilir temiz enerji odaklı yeni çalışmalara odaklanılmıştır.

Yürütülmekte olan “Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi” isimli TARAL 1003 (130O123) projesinde, yeni nesil genom dizileme alt yapısını (illumina HiSeq2000) kullanarak Metagenomik yöntemlerle, yerel kaynaklardan selülozik biyokütleyi ve tarımsal atıkları parçalayan özgün enzimlerin bulunması ve etkin biyoprosesler geliştirilerek biyoyakıt üretimine hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Fotosentetik bakteriler olan Rhodobacter türlerinde, canlı sistemlerinin biyoenerjetiğinde işlevsel enzimlerin klonlanması, yönlendirilmiş mutagenez ile genetik modifikasyonları kapsayan Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür.

Sürdürülebilir alternatif enerji odaklı çalışmalar kapsamından Rhodobacter capsulatus bakterisinde genetik modifikasyonlar yapılarak hidrojen üretim verimliliğinin artırılması sağlanmıştır. Son yapılan çalışmalarda soğuk ve sıcaklık stresi uygulanarak hidrojen üretim koşulları altında metabolik değişimlerinin proteomik düzeyde incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların devamında sıcaklık değişimlerine dayanıklı ve hidrojen üretimi yüksek soylar geliştirilmiştir.

Ulusal Ar-Ge çalışmaları kapsamında; Türkiye’de kanatlı yemlerinde yoğun olarak kullanılan fitaz, ksilanaz, beta-glukanaz enzimlerinin bakterilerden üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu enzimlerin hayvan beslemede kullanılabilirliğinin araştırıldığı, TÜBİTAK KAMAG (1007) destekli YEM-EN projesi (107G246) yürütülmüş ve başarı ile tamamlanmıştır.

YEM-EN projesinin deneysel iş paketleriyle ilgili olarak yerel Bacillus izolatlarının moleküler tanısı, rekombinant olarak fitaz ve ksilanazın rekombinant olarak üretimi için gen klonlanması ve ekspresyonu çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

YEM-EN projesinde, yem sektöründe kullanılan enzimlerin üretim teknolojileri, bakteri izolasyonundan ticari forma kadar her bir aşama için ülkemizdeki mevcut kaynaklar kullanılarak bakanlık ve üniversitelerin dahil olduğu KAMU kurumları arasında kurulan ve MAM Gıda enstitüsünün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

YEM-EN projesi ile yem enzimleri özelinde pilot ölçekte üretim, kurutma, granülasyon, kaplama teknolojileri ülkemiz için ilk kez geliştirilmiştir.

Enzim ve Mikroorganizma Moleküler Genetiği Laboratuvarı, yeni projeler ile birlikte, yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını güçlendirerek, bilim ve teknolojiye maksimum katkıda bulunmayı hedeflemektedir.