Enzim ve Fermantasyon Teknolojisi Laboratuvarı

-A +A

ARAŞTIRMA ALANLARI 

  • Mikrobiyal Proses Teknolojileri
  • İmmobilize Enzim ve Mikroorganizma Teknolojisi
  • Mikrobiyal Çeşitliliğin Belirlenmesi
  • Enzim Mühendisliği ve Teknolojileri
  • Mikrobiyal Proteomik

Mikrobiyal fermentasyonlar ve enzim mühendisliği alanlarında ileri düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak ülkemizde bilgi birikimi oluşturulmasını ve teknoloji geliştirilmesini hedeflemektedir. Grubun çalışmaları: mikrobiyal enzimlerin fermantasyon süreçleriyle üretimi, enzim saflaştırma süreçlerinin geliştirilmesi, enzimler için immobilizasyon ve stabilizasyon teknikleri geliştirilmesi, mikroorganizmalar için immobilizasyon teknikleri geliştirilmesi alanlarını kapsamaktadır. Doğadaki çeşitli ekosistemlerden endüstriyel önemi olan enzimleri üreten mikroorganizmaların taranarak izolasyonu ve tanımlanması, kimyasal mutasyonlarla mikroorganizmaların enzim üretkenliklerinin iyileştirilmesi alanlarında da çalışmalar yapmaktadır. Ulusal Mikroorganizma Kültür Merkezinin kurulması da laboratuarın amaçları arasındadır.