Biyonanoteknoloji Laboratuvarı

-A +A

ARAŞTIRMA ALANLARI 

  • Nanotıp
  • Viral olmayan gen salım çalışmaları
  • Tedavi edici ajanlar içeren(ilaç/protein vb.) biyobozunur polimerik mikro/nanopartiküllerin sentezi
  • Kontrollü  salım çalışmaları
  • Medikal amaçlı biyomalzeme üretimi
  • Doku mühendisliği
  • Yeni sentezlenmiş nanotaşıyıcıların biyofiziksel karakterizasyonu ve in vitro transfeksiyon çalışmaları
  • Protein, biyomembran ve hücre araştırmalarında yeni floresans metodların geliştirilmesi

Viral Olmayan Gen Aktarım Çalışmaları

Gen tedavisi hemofili, hiperkolestrolemi, diyabet, koroner kalp hastalıkları, kanser ve enfeksiyon hastalıkları (AIDS) gibi bazı hastalıkların tedavisinde oldukça önem taşıyan potansiyel bir tedavi şeklidir. Viral olmayan gen aktarım çalışmaları, hücre içerisinde ekspresyonu gerçekleşecek olan geni taşıyan plazmid DNA’nın bir vektör aracılığı ile paketlenmesi, hücre içine alınımı ve ilgili proteinin üretilmesine veya üretiminin engellenmesine kadar olan aşamaların incelenmesini içermektedir. Bu amaçla, sentezlenmiş ve/veya değiştirilmiş çok çeşitli mikro ve nano-boyutta moleküller kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda, yeni sentezlenmiş olan bu moleküllerin karakterizasyonu, DNA ile etkileşimlerinin geniş biyofiziksel yöntemlerle incelenmesi ve in vitro hücre transfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Biyopolimerler ve Kontrollü İlaç Salım Çalışmaları

İlaç salımı ve kontrollü salım sistemleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda nanotıp alanında oldukça günceldir. Biyobozunur mikro/nanopartiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve kontrollü salımı ile ilgili çalışmalar laboratuvarımızın önemli çalışma alanlarındandır. Son yıllarda laboratuvarımızda tedavi edici ajanlar(protein/ilaç vb.) içeren mikropartiküler sistemlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 2008-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü ile laboratuvarımızla ortak olarak yürütülen bir TÜBİTAK projesinde biyobozunur PLGA mikroküreler içerisine yerleştirilmiş ilacın (PDGF Selektif Blokörü) bir çeşit beyin tümöründeki(kraniofarengiom) etkisi incelenmiştir. İlaç içeren mikrokürelerin in vivo deneylerle damarlanmayı durdurduğu ve böylece tümör nüksünü engelleyebilme etkisi üzerindeki çalışmalar başarılı sonuçlar vermiştir. Bu çalışma ile biyobozunur mikrokürelerin merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmasının, yüksek evreli glial tümörler gibi nüks oranı çok yüksek diğer birçok beyin tümörü tedavisinde de denenebileceği gösterilmiştir.

Doku Mühendisliği

Yapay doku/organ oluşumunda kullanılabilecek biyopolimer (PLGA, kitosan, aljinat vb.) yapıların çapraz bağlanma ve liyofilizasyon teknikleri ile gözenekli sünger ve jel formuna dönüştürülerek doku iskeleri hazırlanması ve hücrelerin bu biyopolimerler ya da medikal uygulamaya yönelik malzeme ile etkileşimlerinin incelenmesi ile ilgli çalışmalar laboratuvarımızın önemli çalışma alanlarındandır. Bu kapsamda 2014 - 2015 yılları arasında laboratuvarımızda bir proje çalışması yürütülmektedir.