Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvarı (BML)

-A +A

Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvarında, yüksek teknolojiye sahip cihaz alt yapısı ile ülkemiz öncelikleri doğrultusunda temel ve uygulamalı Ar–Ge çalışmaları yürütülmektedir. Gen mühendisliği ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak tarımsal ürün kayıplarının önlenmesi, biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı/tolerant bitkilerin elde edilmesi, genetik kaynaklarımızın gen ve protein düzeyinde tanımlanması gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektör ile çeşitli Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmektedir.  Bu kapsamda, biyotik ve abiyotik streslere karşı dayanıklı/tolerant bitki genotiplerinin seçimi için moleküler belirteçlerin tanımlanarak bitki ıslahında kullanılması, farklı abiyotik stres koşulları altında değişen gen anlatımlarının transkriptomik ve proteomik yaklaşımlar ile belirlenmesi, zararlılara karşı dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, bitki ve alglerde ağır metal stresine karşı fitoremediasyon çalışmaları ve çeşitli bitkilerde bitki doku kültürü sistemlerinin kurulması gibi birçok proje tamamlanmıştır. Ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacına yönelik danışmanlık ve analiz hizmetleri sunulmaktadır.