Analizler

-A +A

PROTEİN ÇALIŞMALARI                                

PROTEİN MİKTAR TAYİNİ                              

 • Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini / 5- 80 kDa (Çip ile) (1 örnek)   40
 • Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini/ 14-230 kDa (Çip ile) (1 örnek)
 • 2µl örnek ile protein miktar tayini

PROTEİN ELEKTROFOREZİ                           

SDS-Poliakrilamit (Laemmli-tip )                               

 • 9 örnek+markır (Coomasie blue ile)       
 • 9 örnek+markır (Gümüş boyama ile)

PROTEİNLERİN MEMBRANA TRANSFERİ VE ENZİMLE TANIMLAMA                       

 • Semi-dry elektroforetik transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+markır   
 • Sulu transfer tekniği ile 9 örnek+markır  

DNA VE RNA ÇALIŞMALARI                          

DNA MİKTAR TAYİNİ                          

 • Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)         
 • 2µl örnek ile DNA miktar tayini  
 • DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)     40
 • DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)

DNA DİZİ ANALİZİ                              

 • Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ dizi analizi
 • Dizi analizi       
 • Kalıp DNA temizleme + dizi analizi        
 • Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi