Analizler

-A +A

LABORATUVAR HAYVANI SATIŞLARI (ADET)                       

C57BL / 6J   FARE (Erkek / dişi / Gebe dişi / Damızlık / Vazektomize erkek)

BALB/c   FARE ( Erkek / dişi / Gebe dişi / Damızlık / Vazektomize erkek)

FVB/N FARE ( Erkek / dişi / Gebe dişi / Damızlık / Vazektomize erkek)

Neo (Tg)   TRANGENİK FARE ( Erkek / dişi / Gebe dişi / Damızlık / Vazektomize erkek)                          

SPRAGUE DAWLEY SIÇAN   (Erkek / dişi)

COPENHAGEN SIÇAN (Dişi / Damızlık)

HBV TRANSGENİK FARE (Hepatit B transgenik fare (Hemizigot) / Erkek / dişi)

ANTİFRİZ PROTEİN (AFP) TRANSGENİK  FARE (AFP transgenik fare / dişi)

İNTERFERON-GAMMA (IFN) TRANGENİK FARE (IFN transgenik fare / dişi)

FARELERİN İMMÜNİZASYONU                                  

 • İmmünizasyon/fare        100      
 • Farelerin antikor yanıtının kontrol edilmesi (ELISA)         

LABORATUVAR HAYVANI BAKIMI                             

 • Fare bakım bedeli (10 adet)/ aylık         
 • Sıçan bakım bedeli (10 adet)/ aylık       

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)                          

 • Zigot   
 • Morula ve diğer safhadaki embriyolar   

DONDURULMUŞ FARE EMBRİYONİK FİBROBLAST SATIŞI                          

 • 1 şişe (2.106 / ml)        

BESİYERLERİNİN FARE EMBRİYOLARI İLE TOKSİSİTE TESTLERİNİN YAPILMASI             

 • Her bir besi yeri testi    

BİYOUYUMLULUK TESTLERİ                        

 • Duyarlılık (Sensitization- ISO 10993-10,uygulanan protokol Guine Pig Max.Test)
 • İritasyon veya derialtı reaksiyon testi (Irritation or intracutaneous reactivity- ISO 10993-10)
 • Akut  toksisite (Systemic toxicity (acut)- ISO 10993-11) 
 • Subkronik toksisite (Subchronic toxicity (subacute toxicity)- ISO 10993-11)       
 • Genotoksisite (Genotoxicity- OECD 471)          
 • İmplantasyon (Implantation- ISO 10993-6)         

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ                             

 • Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423) 
 • In vitro EpiDerm™ Skin Irritation Test (SIT)       
 • In vitro EpiDerm Skin Corrosion Test (SCT)      
 • İn vitro Oküler Korroziv ve İrritantların Belirlenmesi – Floresan Geçirgenlik Testi (OECD TG 460)  
 • İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korozyon Testi (OECD TG 405)       
 • Deri Sensitizasyon Testi: Local Lymph Node Assay: DA (OECD TG 442A)        
 • Deri Sensitizasyon Testi: Local Lymph Node Assay: BrdU-ELISA (OECD TG 442B)       
 • İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi (OECD TG 432)     
 • Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)
 • Tekrarlanan dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)  
 • Genotoksisite - İn Vitro Komet Testi     
 • Embriyotoksisite/Teratogenisite Testi – Embriyonik Stem Cell (EST)Testi, (INVITTOX no113)      

DNA MİKTAR TAYİNİ                          

 • Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)         
 • 2µl örnek ile DNA miktar tayini   10       
 • DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)     40       
 • DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek) 

DNA DİZİ ANALİZİ                               

 • Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ dizi analizi    
 • Dizi analizi       
 • Kalıp DNA temizleme + dizi analizi        
 • Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi     

CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ                                 

 • Real-time PCR / 1 örnek