Analizler

-A +A

KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER                               

  • Proteinlerin PF 2D ile iki boyutlu ayrıştırılması (1 Örnek*) (Örnek hazırlanması tarafımızdan yapılacaktır)   
  • Farklı 2 örneğin karşılaştırma analizleri              

DNA VE RNA ÇALIŞMALARI                          

DNA İZOLASYONU                             

  • Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu   
  • Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu     

DNA MİKTAR TAYİNİ                          

  • Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)         
  • 2µl örnek ile DNA miktar tayini  
  • DNA molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)    
  • DNA molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)