Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

Hedefimiz

Gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanında özgün bilgi ve teknoloji üreten dünyanın önde gelen araştırma merkezleri arasında yer almak

 Görevimiz

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizde kamu kuruluşları ve endüstrinin gereksinimlerini göz önüne alarak, katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek

 Kalite Politikamız

GMBE, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek için;

  • Gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanında özgün bilgi ve teknoloji üreterek paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki beklenti/gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz karşılamayı,
  • Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmayı,
  • Evrensel biyoetik ve biyogüvenlik kurallarına uymayı,
  • Sürekli kurumsal gelişim felsefesini benimsemeyi, kurumsal gelişimin sağlanması için işgücü ve altyapıyı iç ve dış kaynaklarla iyileştirmeyi,
  • Kurumu ilgilendiren ulusal ve uluslararası iş etiği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite ilke ve standartlarına uyumlu çalışmayı

taahhüt eder.