Biz Kimiz?

-A +A

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) 1983 yılında, TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi'nin Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Biyoloji Bölümü olarak moleküler biyoloji alanında temel ve uygulamalı özgün araştırmalar yapmak üzere kurulmuş; 1992 yılında Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'ne dönüştürülerek MAM Başkanlığı'na bağlanmıştır.

Enstitü, Gen Mühendisliği ve biyoteknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizde kamu kuruluşları ve endüstrinin gereksinimlerini göz önüne alarak, katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek amacıyla aşağıda verilen çalışma alanları kapsamında proje ve endüstriyel hizmet çalışmalarını sürdürmektedir:

•        Hayvan Biyoteknolojisi

•        Tıbbi Biyoteknoloji

•        Enzim ve Fermantasyon Teknolojileri

•        Bitki Biyoteknolojisi

Söz konusu faaliyet alanları altında 9 laboratuvarda yetkin araştırma personeli çalışmalarını sürdürmektedir. 

Modern bir altyapıya sahip bu laboratuvarlara ek olarak, insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturan patojen yapılarla (bakteri, virüs, toksin vb) sistemli, kontrollü ve güvenli olarak çalışmaların yürütülmesine olanak sağlayacak, çalışanı ve çevreyi koruyucu modern bir Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL3) altyapısı ve Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı  Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce fare, sıçan, tavşan,  transgenik fare, üretim, kullanım ve tedarik ile yetkilendirilmiş Deney Hayvanları Ünitesi de mevcuttur.