Verticillium Solgunluğu Etmeni Verticillium dahliae (Kleb)'e Karşı Monoklonal Antikor Üretimi ve Tanı Kitlerinin Hazırlanması

-A +A
PROJE ADI :

Verticillium Solgunluğu Etmeni Verticillium dahliae (Kleb)'e Karşı Monoklonal Antikor Üretimi ve Tanı Kitlerinin Hazırlanması

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK-1001 Projesi 
SÜRE : 1999 – 2002
PROJENİN AMAÇLARI :

Verticillim dahliae Türkiye' nin birçok bölgesinde çok sayıda kültür bitkisinde solgunluk hastalığına neden olmaktadır. Ege Bölgesinde özellikle pamuk ve sebzelerde yıllardır çok önemli bir problem olmuştur. Son yıllarda ise yeni kurulan zeytin plantasyonlarında zeytin üreticilerinin en önemli sorunu olmaya başlamıştır. Bu patojenin neden olduğu Verticillium Solgunluğu hastalığına karşı mücadelede sağlıklı ve temiz üretim materyallerinin kullanılmasının çok önemli olması ve bu materyalin güvenilir, duyarlı ve çabuk sonuç veren immunolojik yöntemlerle testlenmesi için söz konusu çalışma ele alınmış ve proje kapsamında monoklonal antikor üretilerek tanı kitlerinin hazırlanması amaçlanmıştır.

Bu amaçla Ege ve Marmara Bölgesi zeytin plantasyonlarından, pamuk ve domates tarlalarından Verticillium spp. izolatları elde edilmiştir. İzolatların mikroskobik ve morfolojik özellikleri saptanmış ve pamuk bitkilerinde patojenisite testleri yapılarak izolatlar V. dahliae olarak tanılanmıştır. Kesin olarak tanılanan izolatlardan tek spor izolatları elde edilmiş ve bunlar serolojik testlerde kullanılmıştır.

V. dahliae etmenine karşı monoklonal antikor üretmek amacı ile fungal antijen, çeşitli yöntemlerle hazırlanarak BALB/c farelerinin immunizasyonun da kullanılmıştır. Fungusa bağışık BALB/c fare dalak hücreleri ve lenf düğüm hücreleri  ayrı ayrı P3- X63 Ag8 myeloma hücreleri ile birleştirilmiştir. Füzyon sonucunda dalak-myeloma füzyonunda 715 hibrit klon içerisinden 1 tanesinin (8D2), lenf-myeloma füzyonunda 370 hibrit klon içerisinde de 1 tanesinin (7D6) V. dahliae  ile pozitif reaksiyon verdiği ELISA yöntemi ile belirlenmiştir. Aktif olarak belirlenen hibritlere alt klonlama yöntemi ile kuyu başına tek hücre düşürülerek V. dahliae  ‘ya özgü monoklonal antikor üreten hibritler elde edilmiştir. Monoklonal antikorlarlar saflaştırılmış ve immünglobulin tipleri belirlenmiştir. Monoklonal antikorlarlardan 8D2, domates, zeytin ve pamuk gibi farklı konakçılardaki  V. dahliae  örnekleri ile pozitif reaksiyon verirken aynı florada bulunan diğer epifitik küflerle çapraz reaksiyon vermemiştir. 7D6 antikoru bir kaç küfle çapraz etkileşim göstermiştir.

PROJENİN SONUÇLARI :

ÖDÜL: TÜBİTAK “ Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı Jüri Değerlendirme Sonuçlarında sunuma hak kazanmış olan "Verticillium Solgunluğu Etmeni Verticillium dahliae (Kleb)' e Karşı Monoklonal Antikor Üretimi ve Tanı Kitlerinin Hazırlanması" konulu proje başarılı bulunarak sözlü ve poster sunumu için ödüle layık görülmüş ve sertifika ile ödüllendirilmiştir (2006).

Fotoğraflar