Tütün Mamüllerinin Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

-A +A
PROJE ADI :

Tütün Mamüllerinin Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

DESTEKLEYEN : : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) 
SÜRE : 2013-2014
PROJENİN AMAÇLARI :

Tütün mamullerinin üretiminde kullanılan girdilerin değerlendirilmesi amacıyla ulusal/uluslararası bilimsel çalışmaların incelenmesi, derlenmesi ve deneysel çalışmaların Türkiye'de yapılabilirliğinin değerlendirilmesi.

PROJENİN SONUÇLARI :