Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries» – Biowaste 4SP

-A +A
PROJE ADI :

Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of  Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing  Countries» – Biowaste 4SP

DESTEKLEYEN : AB 7. Çerçeve Programı 
SÜRE : 2012-2015
PROJENİN AMAÇLARI :

Afrika’ya özgü tarımsal atıkların öncelikli olarak katma değeri yüksek ürünlere (laktik asit, etanol ve amino asitler) biyodönüşümü,  kalan atıkların ise biyogaz ve gübreye çevrilmesini sağlayacak mikrobiyal biyoteknolojinin geliştirilmesi, ölçek büyütme ile bu teknolojinin saha uygulamalarının denenmesidir.

PROJENİN SONUÇLARI :