Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi

-A +A
PROJE ADI :

Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi  Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi

DESTEKLEYEN :

TÜBİTAK (TARAL 1003) 

SÜRE : 2013-2016
PROJENİN AMAÇLARI :

Tarımsal atık ve selülozik biyokütleden düşük maliyetli biyoyakıt üretim yollarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu doğrultuda, metagenomik yöntemlerle, yerel kaynaklardan selülozik biyokütleyi ve tarımsal atıkları parçalayan özgün enzimlerin bulunması ve etkin biyoprosesler geliştirilerek biyoyakıt üretimine hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.

PROJENİN SONUÇLARI :

 

Fotoğraflar