Küçük Ruminant Vebası (PPR) Enfeksiyonunun Moleküler Tanısı, Virüsün Aşı ve Saha Suşlarına Karşı Geliştirilen Monoklonal Antikorların Üretimi ve Karakterizasyonu

-A +A
PROJE ADI :

Küçük Ruminant Vebası (PPR) Enfeksiyonunun Moleküler Tanısı, Virüsün Aşı ve Saha Suşlarına Karşı Geliştirilen Monoklonal Antikorların Üretimi ve Karakterizasyonu

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK TARAL-1001 TOVAG 
SÜRE : 2005-2007
PROJENİN AMAÇLARI :

Küçük ruminant vebası (PPR) koyun ve keçilerin ates, nekrotik stomatitis, pneumoni ve gastroenteriti ile karakterize akut ve subakut seyirli viral bir enfeksiyonudur. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kayıplara yol açan bu enfeksiyon olup ihbarı mecburi enfeksiyonlar arasına girmektedir. PPR virusu, antijenik yakınlığı olan morbilliviruslar arasında özellikle Rinder Pest virusu ile yakın iliski göstermekte ve bu iki enfeksiyondan kaynaklanan antikorların ayrımları geleneksel teşhis yöntemleriyle yapılamamaktadır. Son senelerde bu iki virusa karşı oluşan antikorların ayrımında monoklonal antikor temelli spesifitesi yüksek testler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Şimdiye kadar Türkiye’ye spesifik viruslar üzerinde antikor üretimine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.

TÜBİTAK  TOVAG tarafından desteklenen bu projede ilk aşamada, Türkiye’ nin farklı illerinde PPR benzeri klinik bulgular gösteren koyun ve keçilerde PPR viral suş varlığını ortaya koyacak bir saha taraması yapılmıştır. İkinci asama ise Hibridoma teknolojisini kullanarak elde edilen suşa karşı spesifik monoklonal antikor üreten hibrit hücreler geliştirilmiştir.

Projede öncelikle hayvanlardan alınan örnekler, hücre kültüründe virus izolasyon ve RT-PCR tekniği kullanılarak tarandı. Fare dalak hücreleri ve myeloma hücrelerinin PEG yardımıyla füzyonu ile beş adet monoklonal antikor üreten hibridoma geliştirildi. Üretilen monoklonal antikorlar SDS-PAGE ve indirekt ELISA, Çapraz Nötralizasyon Testleri ile karakterize edildi. Sadece 4D6 klonunun ürettiği monoklonal antikorların reaktivite durumları, PPR virusunun aşı ve saha suşları arasında yakın çapraz ilişki olduğu gösterildi. Monoklonal antikorlar virusların F1 genine spesifik olduğu bulundu.

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje kapsamında üretilen monoklonal antikor gelecek çalışmalarda PPR virus enfeksiyonlarının daha hızlı,kolay ve duyarlı teşhisini sağlayacak antikor temelli ELISA ve çeşitli immun testler de kullanılacaktır.