Bovine Viral Diarrhoea Virus İzolatlarına Karşı Monoklonal Antikor Üretimi Ve Tanı Amaçlı Kullanımı

-A +A
PROJE ADI :

Bovine Viral Diarrhoea Virus İzolatlarına Karşı Monoklonal Antikor Üretimi Ve Tanı Amaçlı Kullanımı

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK TARAL-1001, TOVAG (2007-2010)
SÜRE : 2007 – 2010
PROJENİN AMAÇLARI :

Bovine viral diarrhoea (BVD) virus 50 yıldan daha uzun bir süreden beri bilinmesine karşın, günümüzde halen yetiştirme problemi olarak önemini korumaktadır. Tüm dünyada yaygın olduğu düşünülen BVD hastalığına karşı özellikle Avrupa ülkelerinde kontrol ve eradikasyon programları uygulanmaya başlanmış, ve özellikle İskandinav ülkelerinde başarılı olunarak eradikasyon aşamasına gelinmiştir. Şüphesiz bu ülkelerdeki hayvancılık yapısının kıta Avrupası ve Türkiye’den farklı olması bu başarıda önemli bir faktördür. Bu başarıya katkı sağlayan diğer faktörler arasında güçlü ve başarılı teşhis yöntemlerine ve bileşenlerine sahip olunması da önemli bir yer tutmaktadır.

 

BVD virus yerel suşlarına karşı monoklonal antikorların üretilmesini ve teşhis amaçlı kullanım olasılıklarının araştırılmasını amaçlayan bu proje ülkemizde bir ilk olma özelliğine sahiptir. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı ve TÜBİTAK-MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma projesi iki kurum arasında bilimsel işbirliğinin başlatılması ve geliştirilmesine vesile olması nedeniyle de önemlidir.

Bu araştırma projesinde hayvan yetiştiriciliğine etki eden önemli viral etkenlerden birisi olan bovine viral diarrhoea virusa (BVDV) karşı monoklonal antikorların (mAb) üretilmesi ve bunların teşhis amaçlı kullanım olasılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında Türkiye BVDV izolatları arasından seçilen 2 izolat (TR15 ve TR21) kullanılarak hazırlanan antijenlerle farelerde farklı 3 immunizasyon modeli uygulandı. Bağışıklanmış farelerden alınan dalak hücreleri kullanılarak 20 kez füzyon çalışması gerçekleştirildi. İndirekt ELISA ile yapılan taramalarda, bu füzyon çalışmalarından 3 tanesinde, kullanılan antijenlere özgün yanıt veren toplam 8 adet hibridoma hattı belirlendi. Bu hücrelerin üretilmesiyle elde edilen monoklonal antikorlara (hibridoma üst sıvısı) izotip tayini uygulandığında 4 tanesinin IgM (2F6, 11H5, 11H6, 13G1) 4 tanesinin ise IgG (1D1, 3A10, 5D6, 6B10) yapısında olduğu belirlendi. Antijen tespitine yönelik sandviç ELISA çalışmalarında aviditesinin yüksek olması nedeniyle IgG yapısındaki antikorlar kullanıldı. Sandviç ELISA deneylerinde yakalayıcı antikor olarak tavşanda üretilmiş anti-BVDV poliklonal antikorları, tanımlayıcı antikor olarak ise monoklonal antikor kullanıldı. Tüm test bileşenleri için optimizasyonlar yapıldı ve ön çalışmalarda olumlu sonuçlar veren mAb 1D1 ve mAb 6B10 kullanılarak yeni oluşturulan sandviç ELISA protokolü BVDV saha izolatlarında denendi. Elde edilen sonuçlar tutarlı ve tekrarlanabilir bulunurken, geliştirilen antikorların teşhis amaçlı kullanılacak sandviç ELISA sistemi için beklenilen spesifik sonuçları vermediği belirlendi. 

PROJENİN SONUÇLARI :