Biyobelirteç Temelli Akciğer Kanseri Erken Tanı Ve Tarama Sistemi Geliştirilmesi (AKMARK)

-A +A
PROJE ADI :

Biyobelirteç Temelli Akciğer Kanseri Erken Tanı Ve Tarama Sistemi Geliştirilmesi (AKMARK)

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK Başkanlığı
SÜRE : 2015-2018
PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin amacı belli kriterlere göre tespit edilen potansiyel hasta grupları üzerinde hastalığın erken tanısı için kullanılmak üzere bir tarama sistemi geliştirilmesidir. Bu amaçla öncelikle entegre bir yaklaşımla biyoenformatik destekli -omiks teknolojileri (genomiks, transkriptomiks, proteomiks, fosfoproteomiks, lipidomiks, metabolomiks, vb.) kullanılarak hastalığa özgül biyobelirteçlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra bu biyobelirteçlerin bir panel haline getirilerek akciğer kanseri molekül paneli oluşturulması ve hastalığın kliniği ile ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında sadece en özgül molekül seçilerek bu molekülün tespitinde kullanılmak üzere antikor ve DNA-tabanlı aptamer yapılar geliştirilecektir. Projenin bir sonraki aşamasında hem antikor-, hem de aptamer-tabanlı bir immünassay sistemi ve bir biyosensör geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PROJENİN SONUÇLARI :