TÜBİTAK MAM'da Ulusal Biyosavunma Stratejisi hazırlamaya yönelik çalıştay gerçekleştirildi

-A +A

09 Haziran 2015 tarihinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gebze Yerleşkesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ARGE Dairesi Başkanlığı ve TÜBİTAK MAM Başkanlığının işbirliği ile Sivil ve Askeri Savunmaya yönelik “Biyosavunma” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejileri kapsamında, savunma teknolojileri öncelikli araştırma alanları olarak desteklenmekte, ancak savunmanın kritik bir alanı olan Biyolojik savunmaya yönelik öncül araştırma başlıkları bu alanda yer almamaktadır. Biyoteknolojinin, kötü niyetli kullanımları ile yeni etkiler ortaya çıkarabilecek açılımları, karşı tedbirler oluşturularak savunma yeteneklerinin geliştirilmesi sivil ve askeri savunmanın kritik hedefleri arasında yer almaktadır.

Biyolojik ajanlara karşı savunmada, idari ve teknolojik temel gereksinimlere yönelik somut Ar-Ge ve yenilik hedeflerinin kurumlar arası eşgüdüm içerisinde öne çıkartılmasının hedeflendiği çalıştayda, karşı tedbirler kapsamında geliştirilen veya sahip olunan teknolojiler ile kritik ürünlerin milli imkanlarla geliştirilmesi veya bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazanılmasına yönelik bir strateji geliştirmesi amaçlanmıştır.

Çalıştaya tüm yönetici kadrosu ve ilgili enstitülerinden uzmanlar ile katılan TÜBİTAK MAM’ın yanı sıra MSB ARGE ve Teknoloji ve SSM ARGE Daire Başkanlıkları, birçok üniversite ve ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından 50 kişi katıldı.

Çalıştay, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU’nun açılış konuşması ile başladı ve MSB ARGE ve Teknoloji Daire Başkanı Müh. Alb. Hayri Özden'in Biyosavunmaya yönelik ihtiyaç ve bu konuda oluşturulacak Strateji Belgesinin kapsamını içeren konuşması ile devam etti. Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU 2014 yılında BTYK’da sağlık biyoteknolojisinin öne çıktığını, savunma alanında yapılacak biyoteknolojik çalışmaların vurgulanmasının ülkemizin KBRN alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli olacağını vurguladı.  Müh. Alb. Hayri Özden ise ARGE olmadan yeni teknoloji kazanımının mümkün olmadığını ve TÜBİTAK desteklerinin önemini belirterek, büyük programlar kapsamında milli ve kritik ürünlerin üretilmesinin ve ARGE’nin temel girdisi olan insan yetiştirilmesinin öneminden bahsetti. Geliştirilecek strateji belgesinin insan kaynağı geliştirme planı, ARGE/Proje planları, mevzuat düzenlemeleri, altyapı ihtiyaçları ve gelişim planları, mali kaynak ve eylem planlarını içermesi gerektiğini vurguladı.

Ardından SSM ARGE Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ata Şenlikçi konuşmasında Biyolojik savunma kapsamında elde edilen değerlerin askeri ve sivil alanda uygulama bulabileceğini, biyosavunmaya yönelik mevcut altyapıların değerlendirilebilmesi için bir çatı kurula ihtiyaç olduğunu belirtti.

Daha sonra, sırasıyla TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN "Dünyada ve Türkiye’de Biyosavunma", TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Selma ÖZTÜRK,  "Biyolojik Savunma Teknolojileri", Acıbadem Üniversitesi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ, "Türkiye’de Biyolojik Savunmaya Bakış" ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, kritik dönemlerde "Ülkemizin İhtiyaç Duyacağı Savunma Araçlarını Üretebilmesinin Önemi" konulu  konuşma ve sunumlarını gerçekleştirdiler.

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından gün boyunca süren 3 oturumda, katılımcılar biyolojik ajanlara karşı savunmada ivme kazanmamızı sağlayabilecek konularda somut ARGE ve yenilik hedeflerinin kurumlar arası eşgüdüm içerisinde öne çıkartılması için tartıştılar. Karşı tedbirler kapsamında geliştirilen veya sahip olunan teknolojiler konusunda kurumlarının vizyon ve misyonları, mevcut altyapıları ve uzmanlıkları doğrultusunda ülkemizin odaklanması gereken hedef önerilerini ve görüşlerini sundular.

Kapanış oturumunda biyolojik ajanlara karşı milli ve askeri savunma kapsamında BTYK'na gündem maddesi olarak önerilecek stratejik hedef belgesinin kapsayacağı başlıklar ve ilgili öneriler gözden geçirildi. Çalıştaydan elde edilen sonuçların TÜBİTAK MAM tarafından derlenerek katılımcılara taslak olarak iletilip görüş alınmasına, MSB'da organizasyonel yapının oluşturulması için gerçekleştirilecek ikinci bir çalıştay ile çalışmanın raporlanarak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) Sekretarya hizmetini yürüten TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

19.06.2015