Biyoteknoloji Çağında Genç Yetenekler Yetiştiriyoruz!

-A +A

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde farklı branşlarda ve disiplinlerde konunun uzmanı araştırmacılarımızla yapılan inovatif çalışmalara, gerek Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) bursiyerleri, gerekse de dönemsel olarak aramıza katılan stajyerler katılım sağlamaktadır. Uygulamalı bilimlerin pek çoğunda şart olan laboratuvar çalışmalarını keyifle ve başarıyla sürdürmekteyiz. Pandemi sebebiyle gerek aşı, gerek tedavi edici ajanlarda araştırma ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmekte olan GMBE, Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği ile kurumumuza gelen STAR bursiyerleri yapılan çalışmalara doğrudan iştirak etme imkanı buldular.

Dönemsel Ana Çalışma Alanları

  • COVID-19 Pandemisine yönelik olarak aşı çalışmaları
  • SARS-CoV-2’ye yönelik tedavi edici ajanlar ve teşhis kitleri
  • Biyosavunma Ürünleri’nin geliştirilmesi
  • Tarım ve Hayvan Teknolojileri temelinde ülke ihtiyaçlarına karşılık projeler
  • Kanser teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalar
  • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp alanında çalışmalar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Kariyer Kapısı üzerinden aramıza katılan stajyer arkadaşlarımız, yine aynı şekilde önümüzdeki dönemlerde de enstitü bünyesinde çalışmalara katılma şansı bulacaktır. Eski stajyerlerin daha sonraki dönemde bursiyer ve araştırmacı olarak kurumuza katılım oranı da düşünüldüğünde kalifiye personel yetiştirmek için stajyerliğin iyi bir ara basamak olduğu görülmektedir.

12.07.2021