DNA VE RNA ÇALIŞMALARI

-A +A

DNA İZOLASYONU

GEN102

Bitkisel dokudan izolasyon

90 TL

GEN103

Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)

70 TL

Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.

GEN104

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu

70 TL

GEN105

Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu

70 TL

DNA MİKTAR TAYİNİ

GEN107

Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)

45 TL

GEN108

2µl örnek ile DNA miktar tayini

22 TL

GEN109

DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)

55 TL

GEN110

DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)

45 TL

DNA DİZİ ANALİZİ

GEN111

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi

100 TL

GEN111-1

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ çift yönlü dizi analizi

160 TL

GEN112

Dizi analizi (tek yön)

75 TL

GEN112-1

Dizi analizi (çift yön)

140 TL

GEN113

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi

95 TL

GEN113-1

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi, 2 primer ile çift yön okuma

155 TL

GEN185

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

MOLEKÜLER MARKÖR ÇALIŞMALARI

GEN114

RAPD ve STS analizleri (1 örnek)1

 80 TL

GEN115

Mikrosatellit analizleri (1 örnek)1

80 TL

1Analizde kullanılan primerler müşteri tarafından sağlanır.

 

RNA ÇALIŞMALARI

GEN116

RNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini /  (Çip ile) (1 örnek)

total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)

60 TL

GEN117

RNA miktar tayini

20 TL

GEN118

Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)

70 TL

GEN119

Northern blot (1 Örnek)

100 TL

GEN120

RNA izolasyonu+northern (1 Örnek)

150 TL

YENİ NESİL DİZİLEME (ILLUMİNA) HİZMETLERİ

GEN187

Genom dizileme (whole genome)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN188

Genom dizileme (hedef bölgelerin dizilenmesi)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN189

Exome dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN190

RNA dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN191

Small RNA dizileme (RNA Seq)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN192

Metagenome

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN193

CHIP-Seq

 

 

Not: Talep sahiplerinin “İGBAM Deney Talep Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup başvuru dilekçesiyle birlikte iletmesi gerekmektedir. Test başvurusunun kabul edilebilmesi için gönderilen örneklerin bu formda yer alan numune kabul kriterlerini karşılaması zorunludur.

BİTKİLERE GEN AKTARIMI                                                                                                                                              

GEN121

Bitkilere Gen Aktarımı İçin Vektör Hazırlama

700 TL

GEN122

Agrobacterium aracılığı  ile   

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN123

Elektroporasyon tekniği ile     

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN125

Transgenik Bitkilerin Tanımlanması - Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile

675 TL

GEN233

Bitkilerde Kromozom Sayımı

500 TL

GEN ANLATIM ANALİZİ

GEN126

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)

90 TL

Not: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)

GEN127

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli DNA uzunluk analizi (1 örnek) (En az 8 örnek için)

125 TL

Not: Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.

 GEN224

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (1-5 örnek)

100 TL

GEN225

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (6-20 örnek)

75 TL

GEN226

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (>20 örnek)

50 TL

GEN227

Örnek başına cDNA sentezi (1-5 örnek)

200 TL

GEN228

Örnek başına cDNA sentezi (6-20 örnek)

150 TL

GEN229

Örnek başına cDNA sentezi (>20 örnek)

100 TL

GEN230

İnsan apoptoz, oksidatif stres ve DNA hasarı tamiri  paneli RT-qPCR gen anlatım çalışması

(88 gen + 3 kontrol geni, Her gen iki tekrarlı çalışılır)

4.000 TL

GEN231

Kişiye özel RT-qPCR paneli gen anlatım çalışması

Gen sayısı ve isteğe göre fiyat değişiklik gösterir.

GEN232

RT-qPCR panel sonuçlarının analizi (Her gen için grafik tepelerinin incelenerek spesifisite tayini ve gen anlatım farklarının belirlenmesi)

2000 TL

ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ

 

GEN128

Enzim Aktivite Ölçümleri (Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Penisilin Asilaz, Fitaz, Ksilanaz, Glukanaz, Alfa-glukozidaz, Mannanaz, Pektinaz ) 

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ

GEN146

Real-time PCR / 1 örnek

375 TL

GEN173

İmmunfloresans mikroskobunun kullanılması / 1 saat                                                    

150 TL

GEN174

Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat                                                           

200 TL

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.