DNA VE RNA ÇALIŞMALARI

-A +A

DNA İZOLASYONU

GEN102

Bitkisel dokudan izolasyon

110 TL

GEN103

Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)

100 TL

Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.

GEN104

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu

85 TL

GEN105

Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu

85 TL

DNA MİKTAR TAYİNİ

GEN107

Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)

100 TL

GEN108

2µl örnek ile DNA miktar tayini

30 TL

GEN109

DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)

200 TL

GEN110

DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)

200 TL

DNA DİZİ ANALİZİ

GEN111

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi

180 TL

GEN111-1

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ çift yönlü dizi analizi

220 TL

GEN112

Dizi analizi (tek yön)

120 TL

GEN112-1

Dizi analizi (çift yön)

170 TL

GEN113

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi

140 TL

GEN113-1

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi, 2 primer ile çift yön okuma

200 TL

GEN185

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

MOLEKÜLERMARKÖR ÇALIŞMALARI

GEN239

KASP analizleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

       
           
 

RNA ÇALIŞMALARI

GEN116

RNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini /  (Çip ile) (1 örnek)

total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)

75 TL

GEN117

RNA miktar tayini

25 TL

GEN118

Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)

90 TL

YENİ NESİL DİZİLEME (ILLUMİNA) HİZMETLERİ

GEN187

Genom dizileme (whole genome)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

 

GEN188

Genom dizileme (hedef bölgelerin dizilenmesi)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN189

Exome dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN190

RNA dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN191

Small RNA dizileme (RNA Seq)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN192

Metagenome

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN193

CHIP-Seq

 

Not: Talep sahiplerinin “İGBAM Deney Talep Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup başvuru dilekçesiyle birlikte iletmesi gerekmektedir. Test başvurusunun kabul edilebilmesi için gönderilen örneklerin bu formda yer alan numune kabul kriterlerini karşılaması zorunludur.

BİTKİLERE GEN AKTARIMI                                                                                                                                             

GEN121

Bitkilere Gen Aktarımı İçin Vektör Hazırlama

2.200 TL

GEN122

Agrobacterium aracılığı  ile   

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN233

Bitkilerde Kromozom Sayımı

600 TL

GEN ANLATIM ANALİZİ

GEN126

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)

110 TL

Not: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)

 GEN224

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (1-5 örnek)

130 TL

GEN225

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (6-20 örnek)

95 TL

GEN226

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (>20 örnek)

65 TL

GEN227

Örnek başına cDNA sentezi (1-5 örnek)

320 TL

GEN228

Örnek başına cDNA sentezi (6-20 örnek)

250 TL

GEN229

Örnek başına cDNA sentezi (>20 örnek)

200 TL

ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ

GEN128

Enzim Aktivite Ölçümleri (Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Fitaz, Ksilanaz, Glukanaz) 

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ

GEN146

Real-time PCR / 1 örnek

600 TL

GEN173

Floresans mikroskobunun kullanılması (1 saat)                                                    

200 TL

GEN174

Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat                                                           

300 TL

GEN238

Cihaz veya Tesis Kullanımı                           

Kullanılacak cihaz ve tesise göre fiyat belirlenir.                                                                                  

GEN156

Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı (1 saat)                                                    

100 TL

GEN157

Florasan stereo mikroskop kullanımı (1 saat)                                                     

80 TL

GEN158

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, (1 saat)                                                                                                                          

100 TL

GEN159

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,  (1 saat)                                                                                                                                        

60 TL

GEN160

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, (1 saat)                                                                                                                                      

60 TL

GEN240

Antiviral ( Sars Cov-2)   Test Hizmeti                  

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.