DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

-A +A

GEN154

Hücre kültürü tekniklerine giriş

 • Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma
 • Hücre dondurma ve çözme
 • Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Nötral Red, MTT, WST1)
 • Hücre lizatı eldesi ve saklanması
 • Hücre bankası oluşturma

Dokudan Hücre izolasyonu teknikleri

 • İnsan aort damarından eksplant yöntemi ile düz kas hücre izolasyonu  (Önemli Not: bu deney için taze doku gerektiğinden eğitim  tarihleri arasında ameliyat sonrası taze doku elde edilebilirse bu teknik uygulamalı olarak gösterilebilmektedir ancak video eşliğinde teorik bilgi verilecektir.)
 • Dokudan enzimatik yöntem ile hücre eldesi (teorik ve uygulamalı)
 • İnsan göbek kordonundan Endotel Hücresi (HUVEC) izolasyonu (video eşliğinde teorik)

İmmünohistokimya / İmmünoFloresan

 • Hücreler ile immünohistokimya ve immünofloresan deneyleri yapılabilmesi için hücrelerin camlara ekilmesi
 • Hücrelerin fiksasyon yöntemleri
 • Çalışılmak istenen proteinine uygun fiksasyon yapmak
 • İmmünohistokimya uygulamaları (camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve DAB kullanılarak boyanacaklardır.)
 • İmmünofloresan uygulamaları(camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve floresan işaretleme ile floresan mikroskobunda görüntülenerek analiz edileceklerdir.)

Western Blot

 • WB’a giriş (teorik)
 • Hücre kültüründen protein lizatı eldesi
 • Western Blot uygulaması

siRNA ile Transfeksiyon deneyi

 • Gen susturma (teorik)
 • Hücrede gen susturma
 • Susturulan genin ekspresyonunun İmmünofloresan ve real time PCR ile incelenmesi

Canlı hücre görüntülenmesi (live cell imaging)

 • Hücrede oksidatif stres oluşturularak hücrede apoptozun gerçek zamanlı olarak incelenmesi.

“Laser Capture Microdissection”  ile  dokudan tek hücre kesimi

 • Kriyostat ile donmuş dokudan kesit alınması (Teorik ve uygulamalı)
 • Laser Capture Microdissection uygulaması

Real Time (Gerçek zamanlı) PCR

 • PCR’a giriş ve gen ekspresyonu analizleri (mRNA) (teorik)
 • Hücre lizatlarından total RNA izolasyonu
 • cDNA sentezi

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • Hibridoma teknolojisi
 • Rekombinat antikor üretimi
 • Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi
 • Bitki doku kültürü
 • Enzimler
 • Biyoinformatik
 • DNA Dizi  ve Fragment analizi çalışmaları
 • Yönlendirilmiş mutagenez
 • Primer tasarımı
 • Vektöre klonlama
 • Biyopolimerler
 • Spektroskopik çalışmalar
 • Hayvan biyoteknolojisi (yardımcı üreme teknikleri, embriyo ve kök hücre uygulamaları)
 • Transgenik hayvan ve bitki üretimi, 
 • Proteomik araştırmalar, 1D ve 2D LC-MS/MS metodoloji ile protein tanımlama ve grup protein

   ekspresyon analiz çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti verilir.

 • Biyogüvenlik seviye 3 laboratuarı ve  SOP ve Dokümantasyon Eğitimleri
 • Toksikolojik Testler
 • Deney Hayvanları ile çalışmalar
 • Nükleaz su kalitesi kontrolü (nuclease free water QC)

Fiyat, hizmet türüne ve süresine göre belirlenmektedir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.