Tıbbi Biyoteknolojiler

-A +A
İnsan sağlığına yönelik olarak hastalık etkenlerinin protein ve gen düzeyinde belirlenmesi, tanı amaçlı moleküllerin üretilmesi, hastalıkların tedavisine yönelik olarak biyopolimer mikrokürelerin, rekombinant antikor ve peptit yapıların geliştirilmesi ve doku mühendisliği çalışmaları birimin temel etkinliklerini oluşturmaktadır. İnsan primer ve erişkin kök hücrelerinin üretimi ve karakterizasyonu, koruma ve tedavi amaçlı hücresel teknolojilerin ve aşı teknolojisinin kurulması birimin gelecekte hedeflenen faaliyet alanları arasında yer almaktadır.
Birimdeki faaliyetler aşağıdaki laboratuvarlarda sürdürülmektedir;
 1. Biyonanoteknoloji Laboratuvarı
 2. Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
 3. İmmünogenetik Laboratuvarı
 4. Aşı Teknolojisi Laboratuvarı

Faaliyet ve İlgi Alanları

 • Moleküler tanı teknolojileri (Oligonükleotid sentezi, DNA dizi analizi, tüm genom sekanslama, tekli ve çoklu gen anlatım analizleri)
 • Biyopolimer teknolojisi ve doku mühendisliği
 • Kontrollü salım teknolojisi
 • Nanoyapılar ve Biyolojik Uygulamaları
 • İnsan hücre teknolojisi (Kök hücre üretimi, primer hücre üretimi, in vitro toksisite ve biyouyumluluk çalışmalarıi)
 • İnsan hastalıkları ile ilişkili genomik ve proteomik çalışmalar
 • Rekombinant antikor ve peptit yapıların geliştirilmesi
 • Aşı teknolojisi (Klasik ve rekombinant aşıların geliştirilmesi)
 • Moleküler immünoloji

Tıbbi Biyoteknoloji  Stratejik İş Birimi  13’ü doktoralı, 5’i yüksek lisanslı olmak üzere toplam 20 kişiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.