Hayvan Biyoteknolojisi

-A +A
Hayvan Biyoteknolojisi Stratejik İş Birimi, hayvancılıkta üremenin kontrol altına alınması amacıyla üreme biyoteknolojisi (embriyo üretimi; IVF, In vitro fertilizasyon; ICSI, Nükleer transfer), insan ve hayvan hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması veya tedavi stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla transgenik hayvanların üretilmesi, hibridoma teknolojisi kullanılarak hastalıklara sebep olan ajanların, gıda, yem su ve çevresel kirleticilerin tanısına yönelik antikorların üretilmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Hayvan ıslahına yönelik olarak hayvan gen bankası oluşturulması ve genomik-proteomik araştırmalar ile genlerin fonksiyonlarının belirlenmesi birimin gelecekte hedeflenen faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

Birimdeki faaliyetler aşağıdaki laboratuvarlarda sürdürülmektedir;

 1. Hayvan Genetiği ve Üreme Biyolojisi Laboratuvarı
 2. Tanı Teknolojileri Laboratuvarı

Faaliyet ve İlgi Alanları

 • Hayvanlarda gen transferi
 • Hayvan gen kaynaklarının tanımlanması (Evcil ve yaban türlerde biyoçeşitliliğin belirlenmesi, tür, ebeveyn tanısına yönelik DNA parmakizi çalışmaları)
 • Hayvan genomik ve proteomik çalışmalar
 • Üreme Biyoteknolojisi  (Klonlama, in vitro fertilizasyon, biyobankaların oluşturulması)
 • Hayvan hücre teknolojisi
 • Hibridoma teknolojisi  (Monoklonal / Poliklonal antikor üretimi)
 • İmmünojenik madde hazırlanması (hapten konjugasyonu)
 • Tanı teknolojileri (Bitki, insan ve hayvan sağlığına yönelik zararlı ajanların serolojik ve moleküler yöntemlerle tanısı)(ELISA, FIA, CELISA, Antijen ve antikora dayalı Strip testler İmmünobiyosensör, immünokromatografik testler).
 • Deney hayvanları üretimi ve deney hayvanlarında toksisite, biyouyumluluk çalışmaları

Hayvan Biyoteknolojisi Stratejik İş Birimi  10’u doktoralı, 4’ü yüksek lisanslı olmak üzere toplam 16 kişiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.