Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknolojiler

-A +A

Farklı ekosistemlerden endüstriyel enzim üreticisi mikroorganizmaların taranması, izolasyonu, konvansyonel ve moleküler yöntemlerle tanımlanması, seçilen enzimlerin mikrobiyal proses teknolojileri ile üretim optimizasyonu, saflaştırılması, immobilizasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve pazara yönelik formülasyonlarının oluşturulması birimin temel etkinlikleri arasındadır.

Genomik, proteomik ve yönlendirilmiş mutagenez tekniklerini kullanarak hedef protein ve enzimlerde yapı-işlevin aydınlatılması, rekombinant mikroorganizmalarla enzim üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca farklı çevre ve habitatlardan kültüre edilemeyen mikrobiyal kaynaklar endüstriyel amaçlarlı değerlendirilmektedir.

GMBE bünyesinde endüstriyel enzimleri üreten mikroorganizmaların muhafaza edildiği ve endüstrinin kullanımına sunulduğu bir mikroorganizma kaynak merkezi bulunmaktadır.

Birimdeki faaliyetler aşağıdaki laboratuvarlarda sürdürülmektedir;

 1. Enzim ve Fermantasyon Teknolojisi Laboratuarı
 2. Enzim ve Mikroorganizma Moleküler Genetiği Laboratuarı

Çalışma Alanları:

 • Mikrobiyal proses teknolojileri (Mikrobiyal fermentasyon süreçleri)
 • İmmobilize enzim ve mikroorganizma teknolojisi
 • Mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi
 • Enzim mühendisliği ve teknolojileri (Yem, tekstil, deterjan vb. sanayine yönelik mikroorganizma kaynaklı enzim üretimi)
 • Mikrobiyal proteomik
 • Mikroorganizma moleküler gen teknolojileri (Rekombinant DNA teknolojisi, klasik ve yönlendirilmiş mutagenez çalışmaları ile mikroorganizmalarda modifikasyonlar)
 • Mikroorganizma kaynaklı biyohidrojen ve biyoenerji üretimini de kapsayan sürdürülebilir biyoüretim teknolojisi
 • Metagenomik yöntemlerle yeni enzim genlerinin bulunması
 • Biyoteknolojik prosesler kullanılarak nonoteknolojik ürün/ler geliştirilmesi