Bitki Biyoteknolojisi

-A +A

Bitki Biyoteknolojisi Stratejik İş Birimi, ülke öncelikleri doğrultusunda, alanındaki yöntemlerin güncel uygulamaları ile tarımsal ürün kayıplarının önlenmesi, stres koşullarına dayanıklı bitkilerin elde edilmesi, genetik kaynaklarımızın gen ve protein düzeyinde tanımlanması kapsamında temel ve uygulamalı Ar–Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. Biyotik ve abiyotik streslere karşı dayanıklı bitki genotiplerinin geliştirilmesinde moleküler belirteçlerin elde edilmesi, farklı stres koşulları altında değişen gen anlatımlarının transkriptomik ve proteomik yaklaşımlar ile belirlenmesi, stres mekanizmasında rol alan yeni gen kaynaklarının belirlenmesi ve yapısal/işlevsel karakterizasyonları yeni nesil teknolojiler ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, gen aktarım çalışmaları ve bitki doku kültürü sistemleri uygulamalarının ülke ekonomisi açısından katma değere dönüştürülmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bitki ıslah programlarında klasik yaklaşımların süresini kısaltmak ve başarısını artırmak amacıyla üstün nitelikli bitki genotiplerinin etkin biçimde seçimine olanak sağlayacak yerel bitki gen kaynaklarımızın belirlenmesi, korunması, değerlendirilmesi ve karakterizasyonu kapsamında diğer kamu araştırma kurumları, üniversite ve özel sektör ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetiği alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşlarına analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bitki Biyoteknolojisi Stratejik İş Birimdeki faaliyetler Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvarında 7 kişiyle (6 doktoralı araştırmacı ve 1 teknisyen) sürdürülmektedir.

Faaliyet ve İlgi Alanları

  • Ulusal bitki genetik kaynaklarının karakterizasyonu
  • Moleküler yaklaşımlarla verimliliğin ve kalitenin artırması
  • Biyotik/abiyotik streste rol oynayan moleküler mekanizmaların aydınlatılması
  • Moleküler belirteç destekli ıslah programları
  • Farklı stres koşullarında transkriptomik ve proteomik analizler
  • Bitki doku kültürü ve gen aktarım sistemleri
  • Alternatif enerji kaynakları (bitki ve alg)