Projects

-A +A

Animal Biotechnology

Medical Biotechnology

 • Kanser Tedavisinde Kullanılmak üzere Yerli Biyoteknolojik İlaç Geliştirilmesi ve Üretilmesi (2014-2019)
   
 • Kanama Durdurucu (Hemostatik) Özellikte Biyomalzemelerin Üretim ve Uygulama Çalışmaları (2014-2015)
   
 • Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması (2013 – 2014)
   
 • Tümör damarlanmasını durdurmaya yönelik (antianjiogenik) insansı antikorların geliştirilmesi (DAKİNAT) (2011 – 2014)
   
 • Aşı - Antikor Kompleksi ile Yüklenen Farklı Alt Tipteki Dentritik Hücrelerin Transgenik HBV Farelerdeki Teröpatik Etkilerinin Araştırılması (2011 – 2012)
   
 • Hepatit B Aşısı Geliştirme ve Hepatit B Aşılarının Etkinliğini Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar (2010 – 2011)
   
 • Yeni Oligoelektrolit Temelli Nano Taşıyıcıların Hedefli İlaç ve Gen Salım Amacıyla Moleküler Tasarım ve Hücre Çalışmaları (2010 – 2012)
   
 • Terapötik İmmünizasyonların HBV Antijenlerine Toleransın Geliştiği Bir Ortamda Hücresel Cevaba Olan Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi (TARAL  1001) (2009 – 2013)
   
 • Inhibition of Recurrence of Craniopharyngiomas by the Controlled Release of Imatinib from Microspheres Composed of Poly (lactic - co - glycolic) Acid Copolymers (PLGA) (2008 – 2011)
   
 • Fighting Aneurysmal Diseases (2008 – 2012)
   
 • Proteom Araştırma Merkezi Projesi  (2008 – 2010)
   
 • İmatinib İçeren Biyobozunur Poli(Laktik - Glikolik Asit) Kopolimeri (PLGA) Mikrokürelerin Kraniofarengiomlarda Nüksü Engelleyebilirliğinin Araştırılması (2008 – 2010)
   
 • VEGF/VEGFR - 2 Etkileşimini Engelleyen İki Rekombinant Antikorun (kdr1.3 ve kdr2.6) Karakterizasyonu (2008 – 2009)
   
 • Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması - 1 (TÜRKHAYGEN - 1) (2007 – 2011)
   
 • Non – Viral Gen Tedavisi Amaçlı Yeni Organik Supramoleküler Nanotüp Vektörler (2007 – 2009)
   
 • Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2001 – 2006)
   
 • İşlevsel Genomik Alanında TÜBİTAK GMBE’nin Bilimsel ve Teknik Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi (2006 – 2009)
   
 • Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2001 -  2006)
   
 • The Use of Biopolymers in the Development of an"Artificial Liver" for Utilization in Liver Failure (2001 -  2006)
   
 • Hepatit B Virüsüne Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarında  Anti - idiyotip Antikorların Kullanılması (2002 – 2004)
   
 • Ticari Alüminyum - HBV Aşılarının Bağışıklamadaki Etkinliğinin Monoklonal Antikorlar ile Artırılması (1999 – 2000)
   
 • Protein ve Biyomembranların Yapı ve Dinamiklerinin 3 - Hidroksiflavon Temelli Flüoresans Problar ile İncelenmesi (2002 – 2005)
   
 • Yeni Oldukça Hidrofobik ve Foto - Kararlılığa Sahip 3 - Hidroksiflavonların Sentezi ve Özellikleri ve bu Probların Biyomembran Çalışmalarında Uygulamaları (2004 – 2006)
   
 • Characterization of The Serum Albumin Binding Sites by Investigating Their Interaction with  3 - Hydroxyflavone Dyes  (2001 – 2003)
   
 • Block Copolymers Synthesis, Polymer Gels and Networks on Their Basis, and Their Use As Emulsifiers or Controlled Release Formulations (1998 – 2000)
   
 • Degradable Multicomponent Polymer Systems (2000 – 2003)
   

Enzyme and Microbial Biotechnology

 • Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi (2013 – 2016)
   
 • Biowaste4SP-  Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries (2012 – 2015)
   
 • Biyolojik Yöntemle Kömürün Gazlaştırılması ve Hümik Asit (2011 – 2013)
   
 • Biyoteknolojik Uygulamalarda Doğal Ürün Kaynağı Ekstremofiller: Mühendislik Prensipleri ile Ozmoregülasyon Stratejilerinin İncelenmesi (2011 – 2012)
   
 • Soğuk ve Sıcaklık Stresinin Rhodobacter capsulatus Bakterisinde Hidrojen Üretim Metabolizması Üzerine Etkileri (2009 – 2011)
   
 • Biyolojik Yolla Kömürden Humik Asit Üretim Ön Çalışması (2009 – 2010)
   
 • Türkiye’de Enzim Endüstrisine Yönelik Mikroorganizma Kaynak Merkezi Altyapısının Oluşturulması (2007 – 2009)
   
 • Akaryakıtlar için Ulusal Marker Sistemi Projesi (2007 – 2008)
   
 • Stability, Comformational Characterızation and Biocatalytic Applications of Native and Modified  Alkaline Proteases Purified from Alkaliphilic Bacillus Strains (2006 – 2008)
   
 • Model Bakterilerde Sitokrom cbb3 Oksidaz Genlerinin ve Yeni Tip Elektron Taşıyıcı Proteinlerin İncelenmesi (2002 – 2004)
   
 • Fungal Enzymes on the Production of Whitelined Chipboard: Technological and Economical Implications (2003 – 2005)
   
 • The Screening and Developing of Industrial Important Protein Producer Bacteria from Local Ecosystem (2002- 2004)
   
 • Novel Electron Carriers in Rhodobacter Species  (Rhodobacter Türlerinde Yeni Tip Elektron Taşıyıcılar (…. – 2003)
   

Plant Biotechnology

 • Development of insect resistant maize (2010 – 2015)
   
 • Prepatory Steps Towards a GMO Research - ERA – NET (2013 – 2015)
   
 • Determination of cultivation  methods for Turkey’s geophytes and bringing of new species and cultivation to the related sectors (2010-2014)
   
 • Microarray Analysis and Functional Characterization of Drought Stress Related Genes in Wheat ( ICGEB)(2010 – 2014)
   
 • Investigation of Possible Uses of Some national rose varieties for landscape and Industrial Purposes (Medical, Cosmetic and Food Sector) (SAN-TEZ)
   
 • Investigation of yellow rust resistance mechanism in wheat at proteome level (COST)
   
 • Development of molecular markers genetically linked with  yellow rust resistance in winter bread wheat (Triticum aestivum L.) (TUBITAK 1007)(2006 – 2011)
   
 • To remediate the hydrocarbon polluted areas by use of plants, algae and microorganisms (TUBITAK 1007) (2006 – 2010)
   
 • Phytotechnologies to promote sustainable land use and improved food safety (COST) (2005 – 2010)
   
 • Identification and Physiological and Molecular Characterization of Salt Stress Related Genes in Aegilops tauschii (2005 – 2008)
   
 • Determination of Genes Providing Resistance Against Drought and Induced by Abscisic Acid in Wheat by mRNA Differential Display.
   
 • The Identification and Development of Heavy Metal Accumulator Plants in the Southeastern Anatolia Region
   
 • Development of genetically qualified poplar clones for paper and pulp industries (Turkish Pulp and Mill Industry)
   
 • Increase Resistance Cotton Plant Against Fungal Diseases and Heavy Metal by Genetically Engineering Approaches (TÜBİTAK-Julich )(1999 – 2001)
   
 •  EUREKA - 1322 Cereal Stresstol Project – Abiotic Stress Tolerance in Wheat and Barley (1998 – 2001)
   
 • Establishment of Micropropagation  System in Paulownia elongata for Industrial Purposes (1998 – 1999)
   
 • Development of Genetically Qualified Poplar Clones for Paper and Pulp Industries II (1999 – 2001)
   
 • Identification of the expressed genes against drought and high temperature in cotton and development of  cotton varieties resistant to these stress (DPT)