MONOKLONAL ANTİKORLAR

-A +A

İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI  (1mg)

Hemoglobin A

1.250 TL

Transferin

1.250 TL

Progesteron

1.250 TL

BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)

E.amylovora

1.250 TL

V.dahliae

1.250 TL

DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)

Hepatit B virüsü (s antijeni)

2.250 TL

Hepatit B virüsü (c antijeni)                                                                                                

2.250 TL

Anti - M13 Faj

2.250 TL

Hepatit B virüsü (e antijeni)                                                                                                

3.350 TL

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  D12E2 (IgA isotype)

  3.350 TL

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  8G8 (IgG isotype)

  3.350 TL

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)

   800 TL

ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi                

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

İMMÜNOAFFİNİTE KOLON

Aflatoksin M1  immunoaffinite kolonu( 1 adet)

25 TL

MEMELİ HÜCRE ÇALIŞMALARI

 

GEN78

Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

 

GEN79

Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

 

GEN80

Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)

 

GEN82

Zigot

 

GEN83

Morula ve diğer safhadaki embriyolar

 

GEN219

Oosit satışı

 

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.

DONDURULMUŞ FARE EMBRİYONİK FİBROBLAST SATIŞI

 

 

GEN84

1 şişe (2.106 / ml)

 

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir

 

BESİYERLERİNİN OZMOTİK BASINÇLARININ ÖLÇÜLMESİ

 

 

GEN85

1 Örnek

BESİYERLERİNİN FARE EMBRİYOLARI İLE TOKSİSİTE TESTLERİNİN YAPILMASI

 

 

GEN86

Her bir besi yeri testi

 

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME

 

GEN220

Histopatolojik İnceleme ( 1 örnek)

 

DOKU VE HÜCRELERDE UV İNVERT MİKROSKOP ALTINDA İMMÜNOFLORESANS İNCELEME

 

GEN87

1 Preparat

 

IN VIVO TÜMÖR MODELİ ÇALIŞMALARI

 

GEN209

Allograft Akciğer Kanseri Modeli ve Antikanser Etkinlik Çalışmaları

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

 

GEN222

Xenograft Tümör Modeli ve Antikanser Etkinlik Çalışmaları

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

 

GEN210

Cerrahi teknikler ve kimyasal maddeler ile hastalık modellerinin Geliştirilmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

İMMÜNOJENİK ANTİJEN HAZIRLAMA

 

 

GEN217

İmmünojenik antigen hazırlama

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

MİKROSKOP ANALİZLERİ

 

GEN156

Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı

 

GEN157

Florasan stereo mikroskop kullanımı

 

GEN158

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,

6 saate kadar                                                                               

 

GEN159

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, 

6-12 saat                                                                                      

 

GEN160

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,

12-24 saat                                                                                    

 

TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ

 

GEN162

Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)

1.450 TL

 

GEN163

Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))

3.750 TL

 

GEN164

İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)

1.500 TL

 

GEN165

Akut Sistemik  Toksisite Testi (ISO 10993-11)

2.000 TL

 

NOT: Subakut veya diğer sistemik toksisite testlerinin istenmediği durumlarda bu testin fiyatı 4.000 TL olarak uygulanır.

 

GEN166

Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)

4.750 TL

 

GEN207

Subkronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)  

6.000 TL

 

GEN208

Kronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)       

8.250 TL

 

GEN167

Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))

7.000 TL

 

GEN169

İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)

3.500 TL

 

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ

 

GEN184

Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)

2.000 TL

 

GEN194

In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi (OECD TG 439)

10.000 TL

 

GEN195

In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)

10.000 TL

 

GEN 196

İn vitro Oküler Korroziv ve İrritantların Belirlenmesi – Floresan Geçirgenlik Testi

(OECD TG 460)  

10.000 TL

 

GEN 197

İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)

3.500 TL

 

GEN 200

İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi (OECD TG 432)

2.500 TL

 

GEN 201

Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)

2.000 TL

 

GEN 202

Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)

7.500 TL

 

GEN 203

Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi

3.500 TL

 

GEN 204

Embriyotoksisite/Teratogenisite Testi – Embriyonik Stem Cell (EST)Testi, (INVITTOX no113)

3.750 TL

 

 

OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test Guidelines (Test Klavuzları)

 

1In vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay’ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile başvurulması durumunda uygulanabilmektedir..

“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:

  1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
  2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
  3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
  4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
  5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.