Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Laboratuvar Hayvanı Satışları ve Uygulamaları

C57BL / 6J   FARE

GEN1

Erkek/dişi

45 TL

GEN3

Gebe dişi

100 TL

GEN5

Damızlık

120 TL

GEN6

Vazektomize erkek

100 TL

BALB/c   FARE, CB6 Hibrid (F2) FARE, CD-1 FARE

GEN7

Erkek/dişi

25 TL

GEN9

Gebe dişi

50 TL

GEN11

Damızlık

50 TL

GEN12

Vazektomize erkek

95 TL

FVB/N FARE, BALB/cJ FARE, 129 Sv  FARE, C3H/He  FARE

GEN25

Erkek/dişi

40 TL

GEN27

Gebe dişi

65 TL

GEN29

Damızlık

65 TL

GEN30

Vazektomize erkek

90 TL

Neo (Tg)   TRANSGENİK FARE

GEN37

Erkek/dişi

70 TL

GEN39

Gebe dişi

110 TL

GEN41

Damızlık

110 TL

GEN42

Vazektomize erkek

160 TL

SPRAGUE DAWLEY SIÇAN

GEN49

Erkek/dişi

30 TL

COPENHAGEN SIÇAN

GEN180

Dişi

90 TL

GEN181

Damızlık

100 TL

HBV TRANSGENİK FARE

GEN51

Hepatit B transgenik fare (Hemizigot)/Erkek/dişi

300 TL

ANTİFRİZ PROTEİN (AFP) TRANSGENİK  FARE

GEN175

AFP transgenik fare/dişi 

300 TL

İNTERFERON-GAMMA (IFN) TRANSGENİK FARE

GEN177

IFN transgenik fare/diş

300 TL

FARELERİN İMMÜNİZASYONU

GEN53

İmmünizasyon/fare

115 TL

GEN155

Farelerin antikor yanıtının kontrol edilmesi (ELISA)

450 TL

LABORATUVAR HAYVANI BAKIMI

GEN54

Fare bakım bedeli (10 adet)/ aylık

200 TL

GEN55

Sıçan bakım bedeli (10 adet)/ aylık

300 TL

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Başvuru sırasında deney faresi kodunun (GEN…) yanı sıra talep edilen fare ırk ve tercih edilen cinsiyet bilgileri belirtilmelidir.

 • Yerel hayvan deneyleri etik kurul başvuru(HADYEK) tam metini ve onay  istenmektedir.
 • Nakli yapılacak kurumun ‘’ deney hayvanı kullanıcı kuruluşlara mahsus çalışma izini’’  fotokopisi istenmektedir.
 • Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin temini (taşıyıcı kafes gibi)alıcıya aittir.
 • 30 adetin üzerindeki siparişler en az 3 ay öncesinden bildirilmelidir.

Antikorlar ve Hücre Çalışmaları

İMMÜNOJEN HAZIRLAMA

 

GEN217

İmmünojenik antigen hazırlama

* Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

*

GEN56

Poliklonal antikor geliştirilmesi (1mg)

6800 TL

Açıklama:  Tavşan bakım ücreti, antikor testi (4 aylık süre için)

ANTİKORLARIN SAFLAŞTIRILMASI

GEN60

Ön saflaştırma işlemleri (Amonyum sülfat/diyaliz)

*

GEN61

İmmünoaffinite (Protein G, protein A)

*

GEN62

Jel filtrasyon

*

GEN 63   

İyon değiştirici

*

* Örnek kaynağı ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenmektedir.

MONOKLONAL ANTİKORLAR

İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI  (1mg)

GEN64

Hemoglobin A

1250 TL

GEN65

Transferin

1250 TL

GEN66

Progesteron

1250 TL

BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)

GEN68

E.amylovora

1250 TL

GEN70

V.dahliae

1250 TL

DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)

GEN72

Hepatit B virüsü (s antijeni)

2250 TL

GEN73

Hepatit B virüsü (c antijeni)

2250 TL

GEN74

Anti - M13 Faj

2250 TL

GEN75

Hepatit B virüsü (e antijeni)

3350 TL

GEN215

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  D12E2 (IgA isotype)

  3350 TL

GEN216

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  8G8 (IgG isotype)

  3350 TL

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

GEN76

Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)

   800 TL

GEN77

ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi

*.

*: Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

İMMÜNOAFFİNİTE KOLON

GEN218

Aflatoksin M1  immunoaffinite kolonu( 1 adet)

NOT: En az 50 adet sipariş kabul edilmektedir.

35 TL

         

 

MEMELİ HÜCRE ÇALIŞMALARI

GEN78

Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

1250 TL

GEN79

Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

1500 TL

GEN80

Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)

600 TL

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)

GEN82

Zigot

50 TL

GEN83

Morula ve diğer safhadaki embriyolar

70 TL

GEN 219

Oosit satışı

50 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.

DONDURULMUŞ FARE EMBRİYONİK FİBROBLAST SATIŞI

GEN84

1 şişe (2.106 / ml)

1000 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir

BESİYERLERİNİN OZMOTİK BASINÇLARININ ÖLÇÜLMESİ

GEN85

1 Örnek

20 TL

BESİYERLERİNİN FARE EMBRİYOLARI İLE TOKSİSİTE TESTLERİNİN YAPILMASI (FARE EMBRİYO TESTİ (MEA))

GEN86

Her bir numune için

3000 TL

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME

GEN220

Histopatolojik İnceleme ( 1 örnek)

80 TL

DOKU VE HÜCRELERDE UV İNVERT MİKROSKOP ALTINDA İMMÜNOFLORESANS İNCELEME

GEN87

1 Preparat

20 TL

İMMÜNOJENİK ANTİJEN HAZIRLAMA

 

GEN217

İmmünojenik antigen hazırlama

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Biyouyumluluk ve Toksisite Testleri

TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ

GEN162

Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)

1.600 TL

GEN163

Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))

3.900 TL

GEN164

İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)

1.600 TL

GEN165

Akut Sistemik  Toksisite Testi (ISO 10993-11)

2.250 TL

NOT: Subakut veya diğer sistemik toksisite testlerinin istenmediği durumlarda bu testin fiyatı 4.500 TL olarak uygulanır.

GEN166

Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)

4.850 TL

GEN207

Subkronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)  

6.250 TL

GEN208

Kronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)       

8.450 TL

GEN167

Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))

8.000 TL

GEN169

İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)

3.700 TL

 

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ

GEN184

Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)

2.250 TL

GEN194

In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi (OECD TG 439)

10.000 TL

GEN195

In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)

10.000 TL

GEN 197

İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)

3.500 TL

GEN 201

Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)

2.250 TL

GEN 202

Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)

9.500 TL

GEN 203

Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi

4.000 TL

OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test Guidelines (Test Klavuzları)

1In vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay’ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile başvurulması durumunda uygulanabilmektedir..

“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:

 1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
 2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
 3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
 4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
 5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.

Protein Çalışmaları

DNA ve RNA Çalışmaları

DNA İZOLASYONU

GEN102

Bitkisel dokudan izolasyon

90 TL

GEN103

Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)

70 TL

Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.

GEN104

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu

70 TL

GEN105

Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu

70 TL

 

DNA MİKTAR TAYİNİ

GEN107

Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)

45 TL

GEN108

2µl örnek ile DNA miktar tayini

22 TL

GEN109

DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)

55 TL

 

GEN110

DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)

45 TL

DNA DİZİ ANALİZİ

GEN111

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi

100 TL

GEN111-1

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ çift yönlü dizi analizi

160 TL

GEN112

Dizi analizi (tek yön)

75 TL

GEN112-1

Dizi analizi (çift yön)

140 TL

GEN113

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi

95 TL

GEN113-1

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi, 2 primer ile çift yön okuma

155 TL

GEN185

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

MOLEKÜLER MARKÖR ÇALIŞMALARI

GEN114

RAPD ve STS analizleri (1 örnek)*

80 TL

GEN115

Mikrosatellit analizleri (1 örnek)*

80 TL

*Analizde kullanılan primerler müşteri tarafından sağlanır.

RNA ÇALIŞMALARI

GEN116

RNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini /  (Çip ile) (1 örnek)

total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)

60 TL

GEN117

RNA miktar tayini

20 TL

GEN118

Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)

70 TL

GEN119

Northern blot (1 Örnek)

100 TL

GEN120

RNA izolasyonu+northern (1 Örnek)

150 TL

YENİ NESİL DİZİLEME (ILLUMİNA) HİZMETLERİ

GEN187

Genom dizileme (whole genome)

*

GEN188

Genom dizileme (hedef bölgelerin dizilenmesi)

*

GEN189

Exome dizileme

*

GEN190

RNA dizileme

*

GEN191

Small RNA dizileme (RNA Seq)

*

GEN192

Metagenome

*

GEN193

CHIP-Seq

*

*Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

NOT: Talep sahiplerinin “İGBAM Deney Talep Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup başvuru dilekçesiyle birlikte iletmesi gerekmektedir. Test başvurusunun kabul edilebilmesi için gönderilen örneklerin bu formda yer alan numune kabul kriterlerini karşılaması zorunludur.

             

 

BİTKİLERE GEN AKTARIMI İÇİN VEKTÖR HAZIRLAMA

GEN121

1 Vektör

700 TL

BİTKİLERE GEN AKTARIMI

GEN122

Agrobacterium aracılığı  ile

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN123

Elektroporasyon tekniği ile

TRANSGENİK BİTKİLERİN TANIMLANMASI

GEN125

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile

675 TL

KROMOZOM SAYIMI

GEN233

Bitkilerde Kromozom Sayımı

450 TL

GEN ANLATIM ANALİZİ

GEN126

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)

90 TL

NOT: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)

 GEN224

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (1-5 örnek)

100 TL

GEN225

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (6-20 örnek)

75 TL

GEN226

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (>20 örnek)

50 TL

GEN227

Örnek başına cDNA sentezi (1-5 örnek)

200 TL

GEN228

Örnek başına cDNA sentezi (6-20 örnek)

150 TL

GEN229

Örnek başına cDNA sentezi (>20 örnek)

100 TL

GEN230

İnsan apoptoz, oksidatif stres ve DNA hasarı tamiri  paneli RT-qPCR gen anlatım çalışması (88 gen + 3 kontrol geni, Her gen iki tekrarlı çalışılır)

3500 TL

GEN231

Kişiye özel RT-qPCR paneli gen anlatım çalışması

Gen sayısı ve isteğe göre fiyat değişiklik gösterir.

GEN232

RT-qPCR panel sonuçlarının analizi  (Her gen için grafik tepelerinin incelenerek spesifisite tayini ve gen anlatım farklarının belirlenmesi)

2000 TL

DNA UZUNLUK ANALİZİ

GEN127

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli DNA uzunluk analizi (1 örnek) (En az 8 örnek için)

125 TL

NOT: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)

ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ

GEN128

Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Penisilin Asilaz, Fitaz, Ksilanaz, Glukanaz, Alfa-glukozidaz    

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

GEN135

Mikrobiyolojik analizler                                                               

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN137

Tür düzeyinde mikroorganizma tanılama

2500 TL

GEN138

Mikroorganizma kültürünün  liyofilize edilmesi(1 adet)

135 TL

GEN139

Mikroorganizma kültürünün  liyofilize edilmesi (10 adet)

525 TL

GEN140

Mikroorganizma kültürünün  liyofilize depolanması

230 TL

GEN141

Mikroorganizma kültürünün yıllık depolama ve bakımı

NOT: Sadece Risk 2 seviyesinde mikroorganizma kabul edilir

60 TL

Cihaz Kullanım Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

   

GEN154

Hücre kültürü tekniklerine giriş

 • Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma
 • Hücre dondurma ve çözme
 • Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Nötral Red, MTT, WST1)
 • Hücre lizatı eldesi ve saklanması
 • Hücre bankası oluşturma

Dokudan Hücre izolasyonu teknikleri

 • İnsan aort damarından eksplant yöntemi ile düz kas hücre izolasyonu  (Önemli Not: bu deney için taze doku gerektiğinden eğitim  tarihleri arasında ameliyat sonrası taze doku elde edilebilirse bu teknik uygulamalı olarak gösterilebilmektedir ancak video eşliğinde teorik bilgi verilecektir.)
 • Dokudan enzimatik yöntem ile hücre eldesi (teorik ve uygulamalı)
 • İnsan göbek kordonundan Endotel Hücresi (HUVEC) izolasyonu (video eşliğinde teorik)

İmmünohistokimya / İmmünoFloresan

 • Hücreler ile immünohistokimya ve immünofloresan deneyleri yapılabilmesi için hücrelerin camlara ekilmesi
 • Hücrelerin fiksasyon yöntemleri
 • Çalışılmak istenen proteinine uygun fiksasyon yapmak
 • İmmünohistokimya uygulamaları (camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve DAB kullanılarak boyanacaklardır.)
 • İmmünofloresan uygulamaları(camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve floresan işaretleme ile floresan mikroskobunda görüntülenerek analiz edileceklerdir.)

Western Blot

 • WB’a giriş (teorik)
 • Hücre kültüründen protein lizatı eldesi
 • Western Blot uygulaması

siRNA ile Transfeksiyon deneyi

 • Gen susturma (teorik)
 • Hücrede gen susturma
 • Susturulan genin ekspresyonunun İmmünofloresan ve real time PCR ile incelenmesi

Canlı hücre görüntülenmesi (live cell imaging)

 • Hücrede oksidatif stres oluşturularak hücrede apoptozun gerçek zamanlı olarak incelenmesi.

“Laser Capture Microdissection”  ile  dokudan tek hücre kesimi

 • Kriyostat ile donmuş dokudan kesit alınması (Teorik ve uygulamalı)
 • Laser Capture Microdissection uygulaması

Real Time (Gerçek zamanlı) PCR

 • PCR’a giriş ve gen ekspresyonu analizleri (mRNA) (teorik)
 • Hücre lizatlarından total RNA izolasyonu
 • cDNA sentezi

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • Hibridoma teknolojisi
 • Rekombinat antikor üretimi
 • Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi
 • Bitki doku kültürü
 • Enzimler
 • Biyoinformatik
 • Mikrobiyoloji
 • DNA Dizi  ve Fragment analizi çalışmaları
 • Yönlendirilmiş mutagenez
 • Primer tasarımı
 • Vektöre klonlama
 • Biyopolimerler
 • Spektroskopik çalışmalar
 • Hayvan biyoteknolojisi (yardımcı üreme teknikleri, embriyo ve kök hücre uygulamaları)
 • Transgenik hayvan ve bitki üretimi, 
 • Proteomik araştırmalar, 1D ve 2D LC-MS/MS metodoloji ile protein tanımlama ve grup protein

ekspresyon analiz çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti verilir.

 • Biyogüvenlik seviye 3 laboratuarı ve  SOP ve Dokümantasyon Eğitimleri
 • Toksikolojik Testler
 • Deney Hayvanları ile çalışmalar

Fiyat, hizmet türüne ve süresine göre belirlenmektedir.