Analizler

-A +A

MİKROSKOP ANALİZLERİ                             

 • Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı  
 • Florasan stereo mikroskop kullanımı     
 • Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi ;  6 saat                     
 • Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, 6-12 saat                                                                                      
 • Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, 12-24 saat                                                     
 • Konfokal mikroskop görüntülemesi (1 örnek)

BİYOUYUMLULUK TESTLERİ                        

 • Sitotoksisite testleri (Cytotoxicity-ISO 10993-5) 
 • Duyarlılık (Sensitization- ISO 10993-10,uygulanan protokol Guine Pig Max.Test)
 • İritasyon veya derialtı reaksiyon testi (Irritation or intracutaneous reactivity- ISO 10993-10)
 • Akut  toksisite (Systemic toxicity (acut)- ISO 10993-11) 
 • Subkronik toksisite (Subchronic toxicity (subacute toxicity)- ISO 10993-11)
 • Genotoksisite (Genotoxicity- OECD 471)
 • İmplantasyon (Implantation- ISO 10993-6)

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ                             

 • Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423) 
 • In vitro EpiDerm™ Skin Irritation Test (SIT)
 • In vitro EpiDerm Skin Corrosion Test (SCT)
 • İn vitro Oküler Korroziv ve İrritantların Belirlenmesi – Floresan Geçirgenlik Testi (OECD TG 460)  
 • İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korozyon Testi (OECD TG 405)       
 • Deri Sensitizasyon Testi: Local Lymph Node Assay: DA (OECD TG 442A)        
 • Deri Sensitizasyon Testi: Local Lymph Node Assay: BrdU-ELISA (OECD TG 442B) İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi (OECD TG 432)           
 • Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)
 • Tekrarlanan dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)  
 • Genotoksisite - İn Vitro Komet Testi
 • Embriyotoksisite/Teratogenisite Testi – Embriyonik Stem Cell (EST)Testi, (INVITTOX no113)

PROTEİN ÇALIŞMALARI                                

PROTEİN MİKTAR TAYİNİ                              

 • Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini / 5- 80 kDa (Çip ile) (1 örnek)   40
 • Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini/ 14-230 kDa (Çip ile) (1 örnek)  40
 • 2µl örnek ile protein miktar tayini           
 • BCA Yöntemi   

PROTEOMİK ANALİZ                         

 • LC-MS/MS protein tanımlama analizi (1 örnek)   
 • Karşılaştırmalı proteom  analizi (1 örnek, 3 tekrarlı)        
 • Rekombinant protein safsızlık ve degredasyon analizi   

DNA VE RNA ÇALIŞMALARI                          

DNA İZOLASYONU                             

 • Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)

DNA MİKTAR TAYİNİ                          

 • Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)
 • 2µl örnek ile DNA miktar tayini  
 • DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)
 • DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek) 

CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ                                 

 • Real-time PCR / 1 örnek           
 • Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat