Analizler

-A +A

PROTEİN ÇALIŞMALARI                                

PROTEİN MİKTAR TAYİNİ                              

 • Boya bağlama (Dye Binding) yöntemi (1 örnek)

KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER                               

 • Kolon kromatografisi (İyon değiştirici, Gel filtrasyon)

PROTEİN ELEKTROFOREZİ                           

SDS-Poliakrilamit (Laemmli-tip )                               

 • 9 örnek+markır (Coomasie blue ile)
 • 9 örnek+markır (Gümüş boyama ile)      

PROTEİNLERİN MEMBRANA TRANSFERİ VE ENZİMLE TANIMLAMA                       

 • Semi-dry elektroforetik transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+markır   
 • Sulu transfer tekniği ile 9 örnek+markır  

DNA VE RNA ÇALIŞMALARI                          

DNA İZOLASYONU                             

 • Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu
 • Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu

ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ                       

 • Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Penisilin Asilaz, Fitaz, Ksilanaz, Glukanaz                                                    

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER                                  

 • Mikrobiyolojik analizler 
 • Tür düzeyinde mikroorganizma tanılama
 • Mikroorganizma kültürünün  liyofilize edilmesi(1 adet)    
 • Mikroorganizma kültürünün  liyofilize depolanması
 • "Mikroorganizma kültürünün yıllık depolama ve bakımı