EMBL-Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı ile İşbirliği Olasılıkları Görüşüldü