ANTİKORLAR VE ANTİKORA DAYALI ÇALIŞMALAR

-A +A

İMMÜNOJEN HAZIRLAMA

 

GEN217

İmmünojenik antigen hazırlama

* Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

*

GEN56

Poliklonal antikor geliştirilmesi (1mg)

6800 TL

Açıklama:  Tavşan bakım ücreti, antikor testi (4 aylık süre için)

ANTİKORLARIN SAFLAŞTIRILMASI

GEN60

Ön saflaştırma işlemleri (Amonyum sülfat/diyaliz)

*

GEN61

İmmünoaffinite (Protein G, protein A)

*

GEN62

Jel filtrasyon

*

GEN 63   

İyon değiştirici

*

* Örnek kaynağı ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenmektedir.

MONOKLONAL ANTİKORLAR

İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI  (1mg)

GEN64

Hemoglobin A

1250 TL

GEN65

Transferin

1250 TL

GEN66

Progesteron

1250 TL

BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)

GEN68

E.amylovora

1250 TL

GEN70

V.dahliae

1250 TL

DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)

GEN72

Hepatit B virüsü (s antijeni)

2250 TL

GEN73

Hepatit B virüsü (c antijeni)

2250 TL

GEN74

Anti - M13 Faj

2250 TL

GEN75

Hepatit B virüsü (e antijeni)

3350 TL

GEN215

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  D12E2 (IgA isotype)

  3350 TL

GEN216

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  8G8 (IgG isotype)

  3350 TL

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

GEN76

Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)

   800 TL

GEN77

ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi

*.

*: Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

İMMÜNOAFFİNİTE KOLON

GEN218

Aflatoksin M1  immunoaffinite kolonu( 1 adet)

NOT: En az 50 adet sipariş kabul edilmektedir.

35 TL

         

 

MEMELİ HÜCRE ÇALIŞMALARI

GEN78

Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

1250 TL

GEN79

Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

1500 TL

GEN80

Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)

600 TL

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)

GEN82

Zigot

50 TL

GEN83

Morula ve diğer safhadaki embriyolar

70 TL

GEN 219

Oosit satışı

50 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.

DONDURULMUŞ FARE EMBRİYONİK FİBROBLAST SATIŞI

GEN84

1 şişe (2.106 / ml)

1000 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir

BESİYERLERİNİN OZMOTİK BASINÇLARININ ÖLÇÜLMESİ

GEN85

1 Örnek

20 TL

BESİYERLERİNİN FARE EMBRİYOLARI İLE TOKSİSİTE TESTLERİNİN YAPILMASI (FARE EMBRİYO TESTİ (MEA))

GEN86

Her bir numune için

3000 TL

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME

GEN220

Histopatolojik İnceleme ( 1 örnek)

80 TL

DOKU VE HÜCRELERDE UV İNVERT MİKROSKOP ALTINDA İMMÜNOFLORESANS İNCELEME

GEN87

1 Preparat

20 TL

İMMÜNOJENİK ANTİJEN HAZIRLAMA

 

GEN217

İmmünojenik antigen hazırlama

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.